UVJETI I ODREDBE

Posljednje ažurirano: 17. ožujka, 2023.

Molimo pažljivo pročitajte ove Uvjete i odredbe prije korištenja naših usluga.


TUMAČENJE I DEFINICIJE

TUMAČENJE

Riječi velikog prvog početnog slova imaju značenja definirana pod sljedećim uvjetima. Navedene definicije imaju jednako značenje bez obzira pojavljuju li se u jednini ili množini.

DEFINICIJE

Za potrebe ovih Uvjeta i odredbi:

POTVRDA

Ovo su Uvjeti i odredbe koje uređuju korištenje ove Usluge i ugovor koji vrijedi između Vas i Tvrtke. Ovim Uvjetima i odredbama utvrđena su prava i obveze svih korisnika u vezi s korištenjem Usluge.


Vaše pristupanje i korištenje Usluge uvjetovani su Vašim prihvaćanjem i poštivanjem ovih Uvjeta i odredbi. Ovi Uvjeti i odredbe odnose se na sve posjetitelje, korisnike i druge osobe koje pristupaju ili koriste Uslugu.


Pristupanjem ili korištenjem Usluge suglasni ste s ovim Uvjetima i odredbama. Ako se ne slažete s bilo kojim dijelom ovih Uvjeta i odredbi, ne možete pristupiti Usluzi.


Izjavljujete da ste stariji od 18 godina. Tvrtka je dozvoljava korištenje Usluge mlađima od 18 godina.


Vaše pristupanje i korištenje Usluge također je uvjetovani Vašim prihvaćanjem i usklađenošću s Politikom privatnosti Tvrtke. Naša Politika privatnosti opisuje naša pravila i postupke prikupljanja, korištenja i otkrivanja vaših osobnih podataka tijekom korištenja aplikacije ili Internet stranice i upoznaje Vas s Vašim pravima na privatnost, te na koji vas način štiti zakon. Pažljivo pročitajte našu Politiku privatnosti prije korištenja Naše Usluge.

POVEZNICE NA DRUGE INTERNET STRANICE

Naša Usluga može sadržavati poveznice na Internet stranice ili usluge trećih strana koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom Tvrtke.


Tvrtka nema kontrolu, niti preuzima odgovornost nad sadržajem, politikom privatnosti ili praksama bilo kojih Internet stranica ili usluga treće strane.


Nadalje, potvrđujete i slažete se da Tvrtka neće biti odgovorna ili obvezna, izravno ili neizravno, za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan ili navodno uzrokovan korištenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili putem bilo koje takve Internet stranice ili usluge.


Savjetujemo Vam da pročitate uvjete i odredbe i politike privatnosti svih Internet stranica ili usluga trećih strana koje posjetite.

RASKID

Možemo prekinuti ili obustaviti Vaš pristup odmah, bez prethodne obavijesti ili odgovornosti, iz bilo kojeg razloga, uključujući bez ograničenja ako Vi prekršite ove Uvjete i odredbe.


Nakon raskida, odmah prestaje i Vaše pravo korištenja Usluge.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Bez obzira na bilo kakvu štetu koju biste mogli pretrpjeti, cjelokupna odgovornost Tvrtke i bilo kojeg od njenih suradnika prema bilo kojoj odredbi ovih Uvjeta i Vaš isključivi pravni lijek za sve gore navedeno bit će ograničen na iznos koji ste stvarno platili putem Usluge ili 100 USD ako niste ništa kupili putem Usluge.


U najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, ni u kojem slučaju Tvrtka ili njezini suradnici neće biti odgovorni za bilo kakve posebne, slučajne, neizravne ili posljedične štete (uključujući, ali ne ograničavajući se na, štete zbog gubitka dobiti, gubitka podataka ili drugih informacije, za prekid poslovanja, za osobne ozljede, gubitak privatnosti koji proizlazi iz ili je na bilo koji način povezan s korištenjem ili nemogućnošću korištenja Usluge, softvera treće strane i/ili hardvera treće strane koji se koristi s Uslugom, ili inače u vezi s bilo kojom odredbom ovih Uvjeta), čak i ako je Tvrtka ili bilo koji suradnik obaviješten o mogućnosti takve štete i čak i ako pravni lijek ne ispuni svoju bitnu svrhu.


Neke države ne dopuštaju isključivanje implicitnih jamstava ili ograničenje odgovornosti za slučajne ili posljedične štete, što znači da se neka od gore navedenih ograničenja možda neće primjenjivati. U tim će državama odgovornost svake strane biti ograničena u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj zakonom.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI „KAKVO JEST“ I „KAKVO JE DOSTUPNO“

Usluga Vam se pruža "KAKVA JEST" i "KAKVA JE DOSTUPNA" i sa svim greškama i nedostacima bez jamstva bilo kakve vrste. U najvećoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom, Tvrtka, u svoje ime i u ime svojih povezanih društava i svojih i njihovih odgovarajućih davatelja licenci i pružatelja usluga, izričito se odriče svih jamstava, bilo izričitih, implicitnih, zakonskih ili drugih, u pogledu Usluga, uključujući sva podrazumijevana jamstva o utrživosti, prikladnosti za određenu svrhu, naslov i nekršenje, te jamstva koja mogu proizaći iz tijeka poslovanja, tijeka izvedbe, uporabe ili trgovinske prakse.


Bez ograničenja na prethodno navedeno, Tvrtka ne daje nikakvo jamstvo niti obvezu te ne daje nikakvu izjavu bilo koje vrste da će Usluga ispuniti Vaše zahtjeve, postići bilo kakve željene rezultate, biti kompatibilna ili raditi s bilo kojim drugim softverom, aplikacijama, sustavima ili uslugama, funkcionirati bez prekida, zadovoljavati sve standarde izvedbe ili pouzdanosti ili biti bez grešaka ili da se sve pogreške ili nedostaci mogu ispraviti ili će biti ispravljeni.


Bez ograničavanja prethodno navedenog, niti Tvrtka niti bilo koji pružatelj tvrtke ne daje nikakvu izjavu ili jamstvo bilo koje vrste, izričito ili podrazumijevano: (i) u pogledu rada ili dostupnosti Usluge ili informacija, sadržaja i materijala ili proizvoda uključenog u nju; (ii) da će Usluga biti neprekinuta ili bez grešaka; (iii) u pogledu točnosti, pouzdanosti ili aktualnosti bilo koje informacije ili sadržaja pruženog putem Usluge; ili (iv) da Usluga, njezini poslužitelji, sadržaj ili e-pošta poslana iz ili u ime Tvrtke ne sadrži viruse, skripte, trojanske konje, crve, zlonamjerni softver, vremenske bombe ili druge štetne komponente.


Neka nadležna tijela ne dopuštaju isključivanje određenih vrsta jamstava ili ograničenja primjenjivih zakonskih prava potrošača, tako da se neka ili sva gore navedena isključenja i ograničenja možda ne odnose na Vas. Ali u tom slučaju će se isključivanja i ograničenja navedena u ovom djelu primjenjivati u najvećoj mjeri provedivoj prema primjenjivom zakonu.


MJERODAVNI ZAKON

Zakoni Države, isključujući pravila sukoba zakona, regulirat će ove Uvjete i Vašu upotrebu ove Usluge. Vaše korištenje Aplikacije također može podlijegati drugim lokalnim, državnim, nacionalnim ili međunarodnim zakonima.


RJEŠAVANJE SPOROVA

Ako imate bilo kakvih nedoumica ili sporova u svezi s Uslugom, suglasni ste da ćete prvo pokušati riješiti spor neformalno, kontaktiranjem Tvrtke.

ZA KORISNIKE EUROPSKE UNIJE (EU)

Ako ste potrošač iz Europske unije, možete se okoristiti svim obveznim odredbama zakona države u kojoj živite.

KLAUZULA O RASKIDIVOSTI I ODRICANJE

KLAUZULA O RASKIDIVOSTI

Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta smatra neprovedivom ili nevaljanom, takva će se odredba promijeniti i protumačiti kako bi se postigli ciljevi takve odredbe u najvećoj mogućoj mjeri prema primjenjivom zakonu, a preostale odredbe će i dalje biti na snazi i učinku.

ODRICANJE

Osim kako je ovdje navedeno, neuspjeh u ostvarivanju prava ili zahtijevanju izvršenja obveze prema ovim Uvjetima neće utjecati na mogućnost stranke da ostvari takvo pravo ili zahtijeva takvo izvršenje u bilo kojem trenutku nakon toga niti će odricanje od kršenja predstavljati odricanje od svakog naknadnog kršenja.

TUMAČENJE PRIJEVODA

Ovi Uvjeti i odredbe mogu biti prevedeni ako su Vam kao takvi dostupni preko naše Usluge. Slažete se da će u slučaju spora prevladati izvorni tekst na engleskom jeziku.

IZMJENE OVIH UVJETA I ODREDBI

Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, izmijeniti ili zamijeniti ove Uvjete u bilo kojem trenutku. Ako je revizija materijalna, uložit ćemo razumne napore da prikažemo obavijest najmanje 30 dana prije stupanja na snagu novih uvjeta. Prema vlastitom ćemo nahođenju odrediti što predstavlja materijalnu promjenu.


Nastavkom pristupanja ili korištenja Naše Usluge nakon stupanja tih revizija na snagu, slažete se s revidiranim uvjetima. Ako se ne slažete s novim uvjetima, u cijelosti ili djelomično, molimo Vas da prestanete s korištenjem Internet stranice i Usluge.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih za ove Uvjete i odredbe, možete nas kontaktirati putem e-pošte:
info@play-book-slots.com