PRIVĀTUMA UN SĪKDATŅU POLITIKA

PRIVĀTUMA POLITIKA

Pēdējo reizi atjaunināta: 2023. gada 17. martā

Šajā Privātuma politikā ir aprakstītas Mūsu politikas un procedūras attiecībā uz Jūsu informācijas vākšanu, izmantošanu un izpaušanu, kad Jūs izmantojat Pakalpojumu, un tā pastāsta Jums par Jūsu tiesībām uz privātumu un to, kā Jūs aizsargā likums.


Mēs izmantojam Jūsu Personas datus, lai sniegtu un uzlabotu Pakalpojumu. Izmantojot Pakalpojumu, Jūs piekrītat informācijas apkopošanai un izmantošanai saskaņā ar šo Privātuma politiku.

INTERPRETĀCIJA UN DEFINĪCIJAS

INTERPRETĀCIJA

Vārdiem, kuru sākuma burts ir lielais, ir nozīme, kas definēta saskaņā ar šiem nosacījumiem. Turpmāk minētajām definīcijām ir vienāda nozīme neatkarīgi no tā, vai tās ir vienskaitlī vai daudzskaitlī.

DEFINĪCIJAS

Saskaņā ar šo Privātuma politiku:

JŪSU PERSONAS DATU VĀKŠANA UN IZMANTOŠANA

APKOPOTO DATU VEIDI

PERSONAS DATI

Izmantojot Mūsu Pakalpojumu, Mēs varam lūgt Jūs sniegt Mums noteiktu personu identificējamu informāciju, ko var izmantot, lai sazinātos ar Jums vai identificētu Jūs. Personu identificējošā informācija var ietvert, bet ne tikai:

LIETOŠANAS DATI

Usage Data is collected automatically when using the Service.

Lietošanas dati tiek vākti automātiski, kad izmantojat Pakalpojumu. Lietošanas dati var ietvert tādu informāciju kā Jūsu Ierīces interneta protokola adrese (piemēram, IP adrese), pārlūkprogrammas tips, pārlūkprogrammas versija, mūsu Pakalpojuma lapas, kuras Jūs apmeklējat, Jūsu apmeklējuma laiks un datums, šajās lapās pavadītais laiks, unikālie ierīces identifikatori un citi diagnostikas dati.


Kad Jūs piekļūstat Pakalpojumam, izmantojot mobilo ierīci, Mēs varam automātiski apkopot noteiktu informāciju, tostarp, bet ne tikai, Jūsu izmantotās mobilās ierīces veidu, Jūsu mobilās ierīces unikālo ID, Jūsu mobilās ierīces IP adresi, Jūsu mobilo operētājsistēmu, Jūsu izmantotās mobilās interneta pārlūkprogrammas veidu, unikālos ierīces identifikatorus un citus diagnostikas datus.


Mēs varam arī vākt informāciju, ko Jūsu pārlūkprogramma nosūta ikreiz, kad Jūs apmeklējat mūsu Pakalpojumu vai kad Jūs piekļūstat Pakalpojumam, izmantojot mobilo ierīci.

IZSEKOŠANAS TEHNOLOĢIJAS UN SĪKDATNES

Mēs izmantojam Sīkdatnes un līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas, lai izsekotu darbību Mūsu Pakalpojumā un saglabātu noteiktu informāciju. Izsekošanas tehnoloģijas ir bāksignāli, tagi un skripti, kas tiek izmantoti, lai apkopotu un izsekotu informāciju un uzlabotu, un analizētu Mūsu Pakalpojumu. Mūsu izmantotās tehnoloģijas var ietvert:

Sīkdatnes var būt "pastāvīgās" vai "sesijas" Sīkdatnes. Pastāvīgās Sīkdatnes paliek Jūsu personālajā datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs pārejat bezsaistē, savukārt sesijas Sīkdatnes tiek dzēstas, tiklīdz Jūs aizverat savu tīmekļa pārlūkprogrammu. Vairāk par sīkdatnēm varat uzzināt TermsFeed website rakstā.


Mēs izmantojam gan sesijas, gan pastāvīgās Sīkdatnes zemāk izklāstītajiem mērķiem:

Lai iegūtu vairāk informācijas par mūsu izmantotajām sīkdatnēm un jūsu izvēli attiecībā uz sīkdatnēm, lūdzu, apmeklējiet mūsu Sīkdatņu politiku vai mūsu Privātuma politikas sadaļu Sīkdatnes.

JŪSU PERSONAS DATU IZMANTOŠANA

Uzņēmums var izmantot Personas datus šādiem mērķiem:


Mēs varam dalīties ar Jūsu personisko informāciju šādos gadījumos:

JŪSU PERSONAS DATU GLABĀŠANA

Uzņēmums glabās Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šajā Privātuma politikā atrunātajiem mērķiem. Mēs saglabāsim un izmantosim Jūsu Personas datus, ciktāl tas nepieciešams, lai izpildītu savas juridiskās saistības (piemēram, ja mums ir pienākums saglabāt Jūsu datus, lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus), risinātu strīdus un īstenotu savus juridiskos līgumus un politiku.


Uzņēmums glabās arī Lietošanas datus iekšējās analīzes vajadzībām. Lietošanas dati parasti tiek glabāti īsāku laiku, izņemot gadījumus, kad šie dati tiek izmantoti, lai stiprinātu Mūsu Pakalpojuma drošību vai uzlabotu tā funkcionalitāti, vai ja Mums ir juridisks pienākums glabāt šos datus ilgāku laiku.

JŪSU PERSONAS DATU PĀRSŪTĪŠANA

Jūsu informācija, tostarp Personas dati, tiek apstrādāti Uzņēmuma darbības birojos un jebkurā citā vietā, kur atrodas apstrādē iesaistītās puses. Tas nozīmē, ka šī informācija var tikt pārsūtīta uz datoriem, kas atrodas ārpus Jūsu valsts, provinces, valsts vai citas valsts jurisdikcijas, kur datu aizsardzības likumi var atšķirties no Jūsu jurisdikcijas likumiem.


Jūsu piekrišana šai Privātuma politikai, kam seko šādas informācijas iesniegšana, nozīmē Jūsu piekrišanu šādai datu pārsūtīšanai.


Uzņēmums veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar šo Privātuma politiku, un Jūsu personas dati netiks nodoti nevienai organizācijai vai valstij, ja netiks īstenota atbilstoša kontrole, tostarp Jūsu datu un citas personas informācijas drošība.

JŪSU PERSONAS DATU DZĒŠANA

Jums ir tiesības dzēst vai pieprasīt, lai Mēs palīdzam dzēst Personas datus, ko esam par Jums apkopojuši.


Mūsu Pakalpojums var sniegt Jums iespēju Pakalpojuma ietvaros dzēst noteiktu informāciju par Jums.


Jūs jebkurā laikā varat atjaunināt, grozīt vai dzēst Jūsu informāciju, pierakstoties savā Kontā, ja Jums tāds ir, un apmeklējot konta iestatījumu sadaļu, kas ļauj Jums pārvaldīt savu personisko informāciju. Jūs varat arī sazināties ar Mums, lai pieprasītu piekļuvi, labotu vai dzēstu jebkādu personisko informāciju, ko Jūs Mums esat sniedzis.


Tomēr ņemiet vērā, ka Mums var būt nepieciešams glabāt noteiktu informāciju, ja mums ir juridisks pienākums vai tiesisks pamats to darīt.

JŪSU PERSONAS DATU IZPAUŠANA

BIZNESA DARĪJUMI

Ja Uzņēmums ir iesaistīts apvienošanās, iegādes vai aktīvu pārdošanā, Jūsu Personas dati var tikt pārsūtīti. Mēs paziņosim, pirms Jūsu Personas dati tiks pārsūtīti, un tiem tiks piemērota cita Privātuma politika.

TIESĪBSARGĀJOŠĀS IESTĀDES

Noteiktos apstākļos Uzņēmumam var nākties izpaust Jūsu Personas datus, ja to pieprasa likums vai valsts iestādes (piemēram, tiesa vai valsts aģentūra), atbildot uz pamatotiem pieprasījumiem.

CITAS JURIDISKĀS PRASĪBAS

Uzņēmums var izpaust Jūsu Personas datus, ja tas labticīgi uzskata, ka šāda rīcība ir nepieciešama, lai:

JŪSU PERSONAS DATU DROŠĪBA

Mums ir svarīga Jūsu Personas datu drošība, taču jāatceras, ka neviena pārraides metode internetā vai elektroniskās uzglabāšanas metode nav 100% droša. Lai gan Mēs cenšamies izmantot komerciāli pieņemamus līdzekļus, lai aizsargātu Jūsu Personas datus, Mēs nevaram garantēt to pilnīgu drošību.

DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI

Pakalpojumu sniedzējiem, kurus Mēs izmantojam, var būt piekļuve Jūsu Personas datiem. Šie trešo pušu pakalpojumu sniedzēji apkopo, glabā, izmanto, apstrādā un pārsūta informāciju par Jūsu darbībām Mūsu Pakalpojumā saskaņā ar savām Privātuma politikām.

ANALĪTIKA

Mēs varam izmantot trešo pušu Pakalpojumu sniedzējus, lai uzraudzītu un analizētu mūsu Pakalpojuma izmantošanu.

VDAR PRIVĀTUMS

PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS SASKAŅĀ AR VDAR

Mēs varam apstrādāt Personas datus saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

Jebkurā gadījumā Uzņēmums labprāt palīdzēs noskaidrot konkrēto tiesisko pamatu, kas attiecas uz datu apstrādi, un jo īpaši to, vai Personas datu sniegšana ir likumā vai līgumā noteikta prasība vai prasība, kas nepieciešama līguma noslēgšanai.

JŪSU TIESĪBAS SASKAŅĀ AR VDAR

Uzņēmums apņemas ievērot Jūsu Personas datu konfidencialitāti un garantēt Jums iespēju izmantot savas tiesības.

Saskaņā ar šo Privātuma politiku un likumu, ja Jūs atrodaties ES, Jums ir tiesības:

 • Pieprasīt piekļuvi Jūsu Personas datiem. Tiesības piekļūt, atjaunināt vai dzēst mūsu rīcībā esošo informāciju par Jums. Kad vien tas ir iespējams, Jūs varat piekļūt, atjaunināt vai pieprasīt dzēst Jūsu Personas datus tieši Jūsu konta iestatījumu sadaļā. Ja nevarat veikt šīs darbības pats, lūdzu, sazinieties ar Mums, lai mēs Jums palīdzētu. Tas arī ļauj Jums saņemt mūsu rīcībā esošo Jūsu Personas datu kopiju.

 • Pieprasīt labot Mūsu rīcībā esošos Jūsu Personas datus. Jums ir tiesības labot jebkuru nepilnīgu vai neprecīzu Mūsu rīcībā esošo informāciju par Jums.

 • Iebilst pret Jūsu Personas datu apstrādi. Šīs tiesības pastāv, ja Mēs kā apstrādes juridisko pamatu izmantojam likumīgās intereses un ja Jūsu konkrētā situācija ir tāda, kas liek Jums iebilst pret Jūsu Personas datu apstrādi, pamatojoties uz šo pamatu. Jums ir arī tiesības iebilst, ja Mēs apstrādājam Jūsu Personas datus tiešā mārketinga nolūkos.

 • Pieprasīt dzēst Jūsu Personas datus. Jums ir tiesības lūgt Mums dzēst vai noņemt Personas datus, ja Mums nav pamatota iemesla turpināt to apstrādi.

 • Pieprasīt Jūsu Personas datu pārsūtīšanu. Mēs iesniegsim Jums vai Jūsu izvēlētai trešajai pusei Jūsu Personas datus strukturētā, plaši izmantotā, mašīnlasāmā formātā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs tiesības attiecas tikai uz automatizētu informāciju, kam Jūs sākotnēji devāt Mums piekrišanu to izmantot, vai ja Mēs izmantojām šo informāciju, lai izpildītu līgumu ar Jums.

 • Atsaukt savu piekrišanu. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu izmantot Jūsu Personas datus. Ja Jūs atsaucat savu piekrišanu, Mēs, iespējams, nevarēsim nodrošināt Jums piekļuvi noteiktām konkrētām Pakalpojuma funkcijām.

JŪSU VDAR DATU AIZSARDZĪBAS TIESĪBU ĪSTENOŠANA

Jūs varat izmantot Jūsu piekļuves, labošanas, anulēšanas un iebildumu tiesības, sazinoties ar Mums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirms atbildes sniegšanas uz šādiem pieprasījumiem mēs varam lūgt Jūs verificēt savu identitāti. Ja Jūs iesniegsiet pieprasījumu, Mēs darīsim visu iespējamo, lai atbildētu Jums pēc iespējas ātrāk.


Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei par Mūsu veikto Jūsu Personas datu vākšanu un izmantošanu. Lai iegūtu plašāku informāciju, ja Jūs atrodaties Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), lūdzu, sazinieties ar Jūsu vietējo datu aizsardzības iestādi EEZ.


FACEBOOK FANU LAPA

FACEBOOK FANU LAPAS DATU PĀRZINIS

Uzņēmums ir Jūsu personas datu, kas iegūti, izmantojot Pakalpojumu, datu pārzinis. Kā Facebook fanu lapas https://www.facebook.com/BookOfRaPlayForFree operators Uzņēmuma un sociālā tīkla Facebook operators ir kopīgi datu pārziņi.


Uzņēmums ir noslēdzis līgumus ar Facebook, kuros cita starpā ir definēti Facebook fanu lapas lietošanas noteikumi. Šo noteikumu pamatā galvenokārt ir Facebook pakalpojumu sniegšanas noteikumi: https://www.facebook.com/terms.php


Lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā Facebook pārvalda Personas datus, apmeklējiet Facebook Privātuma politiku https://www.facebook.com/policy.php vai sazinieties ar Facebook tiešsaistē vai pa pastu: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Amerikas Savienotās Valstis.


FACEBOOK INSIGHTS

Mēs izmantojam Facebook Insights funkciju saistībā ar Facebook fanu lapas darbību un pamatojoties uz VDAR, lai iegūtu anonimizētus statistikas datus par Mūsu lietotājiem.

Šim nolūkam Facebook ievieto sīkdatni lietotāja, kurš apmeklē Mūsu Facebook fanu lapu, ierīcē. Katrā sīkdatnē ir unikāls identifikācijas kods, un tā ir aktīva divus gadus, izņemot gadījumus, kad tā tiek dzēsta pirms šī perioda beigām. Facebook saņem, reģistrē un apstrādā sīkdatnē saglabāto informāciju, jo īpaši, kad lietotājs apmeklē Facebook pakalpojumus, pakalpojumus, ko sniedz citi Facebook fanu lapas dalībnieki, un citu uzņēmumu, kuri izmanto Facebook pakalpojumus.

Lai iegūtu vairāk informācijas par Facebook privātuma praksi, lūdzu, apmeklējiet Facebook Privātuma politiku šeit:https://www.facebook.com/privacy/explanation

BĒRNU PRIVĀTUMS

Mūsu Pakalpojums nav paredzēts personām, kas jaunākas par 13 gadiem. Mēs apzināti nevācam personiski identificējamu informāciju no personām, kas jaunākas par 13 gadiem. Ja Jūs esat vecāks vai aizbildnis un Jums ir zināms, ka Jūsu bērns ir sniedzis Mums personas datus, lūdzu, sazinieties ar Mums. Ja Mēs uzzinām, ka esam apkopojuši Personas datus no personas, kas jaunāka par 13 gadiem, bez vecāku piekrišanas, Mēs veicam pasākumus, lai šo informāciju izdzēstu no Mūsu serveriem.


Ja Mums ir jāpaļaujas uz piekrišanu kā juridisko pamatu Jūsu informācijas apstrādei un Jūsu valstī ir nepieciešama vecāku piekrišana, Mēs varam pieprasīt Jūsu vecāku piekrišanu, pirms Mēs apkopojam un izmantojam šo informāciju.

SAITES UZ CITĀM MĀJASLAPĀM

Mūsu Pakalpojums var saturēt saites uz citām mājaslapām, kuras nav Mūsu pārvaldībā. Ja Jūs noklikšķināsiet uz trešās puses saites, Jūs tiksiet novirzīts uz šīs trešās puses vietni. Mēs iesakām Jums iepazīties ar katras Jūsu apmeklētās vietnes Privātuma politiku.


Mēs nekontrolējam un neuzņemamies nekādu atbildību par trešo personu vietņu vai pakalpojumu saturu, privātuma politiku vai praksi.

IZMAIŅAS ŠAJĀ PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Pirms izmaiņu stāšanās spēkā mēs Jūs par to informēsim pa e-pastu un/vai redzamā paziņojumā Mūsu Pakalpojumā, kā arī atjaunināsim datumu "Pēdējo reizi atjaunināts" šīs Privātuma politikas augšpusē.

Jums ieteicams periodiski pārskatīt šo Privātuma politiku, lai uzzinātu par jebkādām izmaiņām. Izmaiņas šajā Privātuma politikā stājas spēkā, kad tās tiek publicētas šajā lapā.


SAZINIETIES AR MUMS

Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar šo Privātuma politiku, jūs varat sazināties ar mums:

 • Pa e-pastu: info@play-book-slots.com
SĪKDATŅU POLITIKA

Pēdējo reizi atjaunināta: 2023. gada 17. martā

Šajā Sīkdatņu politikā ir izskaidrots, kas ir Sīkdatnes un kā Mēs tās izmantojam. Jums vajadzētu izlasīt šo politiku, lai Jūs varētu saprast, kāda veida sīkdatnes Mēs izmantojam vai kādu informāciju Mēs apkopojam, izmantojot sīkdatnes, un kā šī informācija tiek izmantota.


Sīkdatnes parasti nesatur nekādu informāciju, kas var personiski identificēt lietotāju, taču personiskā informācija, ko mēs par Jums glabājam, var būt saistīta ar Sīkdatnēs glabāto un no tām iegūto informāciju. Papildu informāciju par to, kā Mēs izmantojam, uzglabājam un aizsargājam Jūsu personas datus, skatiet mūsu Privātuma politikā.


Sīkdatnēs, kurus Mēs izmantojam, netiek glabāta nekāda sensitīva personiska informācija, piemēram, pasta adreses, kontu paroles u. c.

INTERPRETĀCIJA UN DEFINĪCIJAS

INTERPRETĀCIJA

Vārdiem, kuru sākuma burts ir lielais, ir nozīme, kas definēta saskaņā ar šiem nosacījumiem. Turpmāk minētajām definīcijām ir vienāda nozīme neatkarīgi no tā, vai tās ir vienskaitlī vai daudzskaitlī.

DEFINĪCIJAS

Saskaņā ar šo Sīkdatņu politiku:

 • Uzņēmums (turpmāk Sīkdatņu politikā "Uzņēmums", "Mēs", "Mūs" vai "Mūsu") attiecas uz Play-book-slots.com.

 • Sīkdatnes ir mazi faili, ko mājaslapa ievieto Jūsu datorā, mobilajā ierīcē vai jebkurā citā ierīcē, un kas, cita starpā, satur informāciju par Jūsu pārlūkošanas vēsturi šajā mājaslapā.

 • Mājaslapa attiecas uz Play-book-slots.com, kas pieejama adresē https://www.play-book-slots.com/

 • Jūs ir fiziska persona, kas piekļūst vai izmanto Mājaslapu, vai uzņēmums, vai cita juridiska persona, kuras vārdā šī persona piekļūst Mājaslapu vai to izmanto, atkarībā no situācijas.

SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

MŪSU IZMANTOTO SĪKDATŅU VEIDI

Sīkdatnes var būt "pastāvīgās" vai "sesijas" Sīkdatnes. Pastāvīgās Sīkdatnes paliek Jūsu personālajā datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs pārejat bezsaistē, savukārt sesijas Sīkdatnes tiek dzēstas, tiklīdz Jūs aizverat savu tīmekļa pārlūkprogrammu.

Mēs izmantojam gan sesijas, gan pastāvīgās Sīkdatnes zemāk izklāstītajiem mērķiem:

 • Nepieciešamās / Būtiskās Sīkdatnes

  Veids: Sesijas Sīkdatnes

  Pārvalda: Mēs

  Mērķis: Šīs Sīkdatnes ir nepieciešamas, lai nodrošinātu Jums pakalpojumus, kas pieejami Mājaslapā, un ļautu Jums izmantot dažas tās funkcijas. Tās palīdz autentificēt lietotājus un novērst lietotāju kontu krāpniecisku izmantošanu. Bez šīm Sīkdatnēm nav iespējams sniegt pakalpojumus, kurus Jūs esat pieprasījis, un Mēs izmantojam šīs Sīkdatnes tikai tādēļ, lai sniegtu Jums šos pakalpojumus.

 • Sīkdatņu politika / Paziņojums par Sīkdatņu pieņemšanu

  Veids: Pastāvīgās Sīkdatnes

  Pārvalda: Mēs

  Mērķis: Šīs Sīkdatnes identificē, vai lietotāji ir piekrituši sīkdatņu izmantošanai Mājaslapā.

 • Funkcionalitātes Sīkdatnes

  Veids: Pastāvīgās Sīkdatnes

  Pārvalda: Mēs

  Mērķis: Šīs Sīkdatnes ļauj mums atcerēties Jūsu veiktās izvēles, kad Jūs izmantojat Mājaslapu, piemēram, atcerēties Jūsu pieteikšanās informāciju vai valodas izvēli. Šo Sīkdatņu mērķis ir nodrošināt Jums personīgāku pieredzi un izvairīties no tā, ka Jums katru reizi, kad izmantojat Mājaslapu, ir atkārtoti jāievada savas izvēles.

 • Izsekošanas un veiktspējas Sīkdatnes

  Veids: Pastāvīgās Sīkdatnes

  Pārvalda: Trešās puses

  Mērķis: Šīs Sīkdatnes tiek izmantotas, lai izsekotu informāciju par Mājaslapas datplūsmu un to, kā lietotāji izmanto Mājaslapu. Ar šo Sīkdatņu palīdzību iegūtā informācija var tieši vai netieši identificēt jūs kā individuālu apmeklētāju. Tas ir tāpēc, ka apkopotā informācija parasti ir saistīta ar pseidonīmu identifikatoru, kas saistīts ar ierīci, kuru jūs izmantojat, lai piekļūtu Mājaslapai. Mēs varam arī izmantot šīs Sīkdatnes, lai testētu jaunas lapas, funkcijas vai jaunu Mājaslapas funkcionalitāti, lai redzētu, kā mūsu lietotāji uz tām reaģē.

JŪSU IZVĒLES ATTIECĪBĀ UZ SĪKDATNĒM

Ja Jūs vēlaties izvairīties no Sīkdatņu izmantošanas Mājaslapā, vispirms Jums ir jāaizliedz Sīkdatņu izmantošana savā pārlūkprogrammā un pēc tam jāizdzēš pārlūkprogrammā saglabātās Sīkdatnes, kas saistītas ar šo mājaslapu. Jūs jebkurā laikā varat izmantot šo iespēju, lai novērstu Sīkdatņu izmantošanu.


Ja Jūs nepieņemat Mūsu Sīkdatnes, Jums var rasties zināmas neērtības, lietojot Mājaslapu, un dažas funkcijas var nedarboties pareizi.

Ja Jūs vēlaties dzēst Sīkdatnes vai uzdot savai tīmekļa pārlūkprogrammai dzēst vai atteikt Sīkdatnes, lūdzu, apmeklējiet savas tīmekļa pārlūkprogrammas palīdzības lapas.

Saistībā ar jebkuru citu tīmekļa pārlūkprogrammu, lūdzu, apmeklējiet savas tīmekļa pārlūkprogrammas oficiālās mājaslapas.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR SĪKDATNĒM

Jūs varat uzzināt vairāk par sīkdatnēm šeit: All About Cookies by TermsFeed.

SAZINIETIES AR MUMS

Ja jums ir kādi jautājumi par šo Sīkdatņu politiku, Jūs varat sazināties ar mums:

 • Pa e-pastu: info@play-book-slots.com