RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN OG INFORMASJONSKAPSLER

PERSONVERNPOLICY

Sist oppdatert: 17 mars, 2023

Denne personvernerklæringen beskriver våre retningslinjer og prosedyrer for innsamling, bruk og utlevering av informasjonen din når du bruker tjenesten, og forteller deg om dine personvernrettigheter og hvordan loven beskytter deg.


Vi bruker dine personopplysninger for å tilby og forbedre tjenesten. Ved å bruke tjenesten godtar du innsamlingog bruk av informasjon i samsvar med denne personvernerklæringen.

TOLKNING OG DEFINISJONER

FORTOLKNING

Ordene som den første bokstaven er kapitalisert av, har betydninger definert under følgende betingelser. Følgende definisjoner skal ha samme betydning uavhengig av om de forekommer i entall eller flertall.

DEFINISJONER

I forbindelse med denne personvernerklæringen:

INNSAMLING OG BRUK AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

TYPER DATA SOM SAMLES INN

PERSONOPPLYSNINGER

Når du bruker tjenesten vår, kan vi be deg om å gi oss visse personlig identifiserbare opplysninger som kan brukes til å kontakte eller identifisere deg. Personlig identifiserbar informasjon kan omfatte, men er ikke begrenset til:

BRUKSDATA

Bruksdata samles inn automatisk når du bruker tjenesten.

Bruksdata kan omfatte informasjon som enhetens Internett-protokolladresse (f.eks. IP-adresse), nettlesertype, nettleserversjon, sidene i tjenesten du besøker, klokkeslett og dato for besøket, tiden du bruker på disse sidene, unike enhetsidentifikatorer og andre diagnostiske data.


Når du får tilgang til tjenesten via eller via en mobilenhet, kan vi samle inn visse opplysninger automatisk, inkludert, men ikke begrenset til, typen mobilenhet du bruker, mobilenhetens unike ID, IP-adressen til mobilenheten din, mobiloperativsystemet ditt, typen mobilnettlesere du bruker, unikeenhetsidentifikatorer og andre diagnostiske data.


Vi kan også samle inn informasjon som nettleseren din sender når du besøker tjenesten vår eller når du får tilgang til tjenesten via eller via en mobilenhet.

SPORINGSTEKNOLOGIER OG INFORMASJONSKAPSLER

Vi bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier for å spore aktiviteten på tjenesten vår og lagre viss informasjon. Sporingsteknologier som brukes er beacons, tags og skript for å samle inn og spore informasjon og for å forbedre og analysere tjenesten vår. Teknologienevi bruker kan omfatte:

Informasjonskapsler kan være "vedvarende" eller "økt" informasjonskapsler. Vedvarende informasjonskapsler forblir på din personlige datamaskin eller mobilenhet når du går offline, mens øktinformasjonskapsler slettes så snart du lukker nettleseren din. Du kan lære mer om informasjonskapsler på TermsFeed-nettstedet .


Vi bruker både øktinformasjonskapsler og vedvarende informasjonskapsler til formålene som er angitt nedenfor:

Hvis du vil ha mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og valgene dine angående informasjonskapsler, kan du gå til våre retningslinjer for informasjonskapsler eller delen om informasjonskapsler i våre retningslinjer for personvern.

BRUK AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Selskapet kan brukepersonopplysninger for følgende formål:


Vi kan dele din personlige informasjon i følgende situasjoner:

REGISTRERING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Selskapet vil beholde dine personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen. Vi vil beholde og bruke dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser (for eksempel hvis vi er pålagt å beholde dataene dine for å overholde gjeldende lover), løse tvister og håndheve våre juridiske avtaler og retningslinjer.


Selskapet vil også beholde bruksdata for interne analyseformål. Bruksdatabeholdes i en kortere periode, unntatt når disse dataene brukes til å styrke sikkerheten eller for å forbedre funksjonaliteten til tjenesten vår, eller vi er juridisk forpliktet til å beholde disse dataene i lengre tidsperioder.

OVERFØRING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Din informasjon, inkludert personopplysninger, behandles på selskapets driftskontorer og på andre steder der partene som er involvert i behandlingen befinner seg. Det betyr at denne informasjonen kan overføres til - og vedlikeholdes på - datamaskiner som er plassert utenfor din stat, provins, land eller annen statlig jurisdiksjon der databeskyttelseslovene kan avvike fra din jurisdiksjon.


Ditt samtykke til denne personvernerklæringen etterfulgt av din innsending av slik informasjon representererog vår avtale om denne overføringen.


Selskapet vil ta alle nødvendige skritt for å sikre at dataene dine behandles sikkert og i samsvar med denne personvernerklæringen, og ingen overføring av dine personopplysninger vil finne sted til en organisasjon eller et forsøkmed mindre det er tilstrekkelige kontroller på plass, inkludert sikkerheten til dine data og annen personlig informasjon.

SLETTE PERSONOPPLYSNINGENE DINE

Du har rett til å slette eller be om at vi bistår med å slette personopplysningene vi har samlet inn om deg.


Tjenesten vår kan gi deg muligheten til å slette visse opplysninger om deg fra tjenesten.


Du kan oppdatere, endre eller slette informasjonen din når som helst ved å logge på kontoen din, hvis du har en, og gå til kontoinnstillingenesom lar deg administrere din personlige informasjon. Du kan også kontakte oss for å be om tilgang til, korrigere eller slette personlig informasjon som du har gitt oss.


Vær imidlertid oppmerksom på at vi kan trenge å beholde visse opplysninger når vi har en juridisk forpliktelse eller lovlig grunnlag for å gjøre det.

UTLEVERING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

FORRETNINGSTRANSAKSJONER

Hvis selskapet er involvert i en fusjon, oppkjøp eller salg av eiendeler, kan dine personopplysninger overføres. Vi vil varsle deg før personopplysningene dine overføres og blir underlagt en annen personvernerklæring.

RETTSHÅNDHEVELSE

Under visse omstendigheter kan selskapet bli pålagt å utlevere personopplysningene dine hvis det kreves av loven eller som svar på gyldige forespørsler fra offentlige institusjoner(f.eks. en domstol eller et myndighetsorgan).

ANDRE JURIDISKE KRAV

Selskapet kan avsløre dine personopplysninger i god tro om at en slik handling er nødvendig for å:

SIKKERHETEN TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER

Sikkerheten til dine personopplysninger er viktig for oss, men husk at ingen metode for overføring over Internett, eller metode for elektronisk lagring er 100% sikker. Selv om vi streber etter å bruke kommersielt akseptable midler for å beskytte dine personopplysninger, kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet.

DETALJERT INFORMASJON OM BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Tjenesteleverandørene vi bruker kan ha tilgang til dine personopplysninger. Disse tredjepartsleverandørene samler inn, lagrer, bruker, behandler og overfører informasjon om aktiviteten din på tjenesten vår isamsvar med deres retningslinjer for personvern.

ANALYTICS

Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører til å overvåke og analysere bruken av tjenesten vår.

GDPR PERSONVERN

RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER UNDER GDPR

Vi kan behandle personopplysninger under følgende forhold:

Under alle omstendigheter vil selskapet gjerne bidra til å avklare det spesifikke juridiske grunnlaget som gjelder for behandlingen, og spesielt om levering av personopplysninger er et lovbestemt eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt.

DINE RETTIGHETER I HENHOLD TIL GDPR

Selskapet forplikter seg til å revurderekonfidensialiteten til dine personopplysninger og garantere at du kan utøve dine rettigheter.

Du har rett i henhold til denne personvernerklæringen, og ved lov hvis du er innenfor EU, til å:

 • Be om tilgang til dine personopplysninger Retten til å få tilgang til, oppdatere eller sletteinformasjonen vi har om deg. Når det er mulig, kan du få tilgang til, oppdatere eller be om sletting av dine personopplysninger direkte i delen Dine kontoinnstillinger. Hvis du ikke er i stand til å utføre disse handlingene selv, kan du kontakte oss for å hjelpe deg. Dette gjør det også mulig for deg å motta en kopi av personopplysningene vi har om deg.

 • Be om korrigering av personopplysningene vi har om deg. Du har rett til å få ufullstendig eller unøyaktig informasjon vi har om deg korrigert.

 • Protestere mot behandling av dine personopplysninger. Denne retten eksisterer der vi er avhengige av en legitim interesse som det juridiske grunnlaget for vår behandling, og det er noe med din spesielle situasjon, noe som gjør at du vil motsette deg vår behandling av dine personopplysningerpå dette grunnlaget. Du har også rett til å protestere der vi behandler dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål.

 • Be om sletting av dine personopplysninger. Du har rett til å be oss om å slette eller fjerne personopplysninger når det ikke er noen god forutsetningfor oss å fortsette å behandle dem.

 • Be om overføring av dine personopplysninger. Vi vil gi deg, eller til en tredjepart du har valgt, dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt, maskinlesbart format. Vær oppmerksom på at denne retten baregjelder automatisert informasjon som du opprinnelig ga samtykke til at vi kunne bruke, eller hvor vi brukte informasjonen til å utføre en kontrakt med deg.

 • Trekke tilbake samtykket ditt. Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til bruk av dine personopplysninger. Hvis du trekkertilbake ditt samtykke, kan det hende at vi ikke kan gi deg tilgang til visse spesifikke funksjoner i tjenesten.

UTØVELSE AV DINE GDPR-DATABESKYTTELSESRETTIGHETER

Du kan utøve dine rettigheter til tilgang, retting, kansellering og opposisjon av contacting oss. Vær oppmerksom på at vi kan be deg om å bekrefte identiteten din før du svarer på slike forespørsler. Hvis du sender en forespørsel, vil vi gjøre vårt beste for å svare deg så snart som mulig.


Du har rett til å klage til en databeskyttelsesmyndighet om vår brukav dine personopplysninger. Hvis du befinner deg i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), kan du kontakte din lokale databeskyttelsesmyndighet i EØS.


FACEBOOK FAN SIDE

BEHANDLINGSANSVARLIG FOR FACEBOOK-FANSIDEN

Selskapet er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger som samles inn mens du bruker tjenesten. Som operatør av Facebook Fan Page https://www.facebook.com/BookOfRaPlayForFree, er selskapet og operatøren av det sosiale nettverket Facebook felles kontrollere.


Selskapet har inngått avtaler med Facebook som definerer vilkårene for bruk av Facebook Fan Page, blant annet. Disse betingelsene er for det meste basert på Facebooks betingelser for bruk https://www.facebook.com/terms.php


Besøk Facebook Privacy Policy https://www.facebook.com/policy.php for mer informasjon om hvordan Facebook administrerer personopplysninger eller kontakt Facebook online, eller via post: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.


INNSIKT PÅ FACEBOOK

Vi bruker Facebook Insights-funksjonen i forbindelse med driften avFacebook Fan Page og på grunnlag av GDPR, for å få anonymiserte statistiske data om våre brukere. For dette formålet plasserer Facebook en informasjonskapsel på enheten til brukeren som besøker vår Facebook-fanside. Hver informasjonskapsel inneholder en unik identifikatorkode og forblir aktiv i en periode på to år, bortsett fra når den slettes før slutten av denne perioden.

Facebook mottar, registrerer og behandler informasjonen som er lagret i informasjonskapselen, spesielt når brukeren besøker Facebook-tjenestene, services som leveres av andre medlemmer av Facebook Fan Page og tjenester fra andre selskaper som bruker Facebook-tjenester.

Hvis du vil ha mer informasjon om personvernpraksisen til Facebook, kan du gå til Facebooks retningslinjer for personvern her: https://www.facebook.com/privacy/explanation

BARNS PERSONVERN

Tjenesten vår henvender seg ikke til noen under 13 år. Vi samler ikke bevisst personlig identifiserbar informasjonom noen under 13 år. Hvis du er forelder eller foresatt og du er klar over at barnet ditt har gitt oss personopplysninger, kan du kontakte oss. Hvis vi blir oppmerksomme på at vi har samlet inn personopplysninger fra noen under 13 år uten bekreftelse påforeldrenes samtykke, tar vi skritt for å fjerne denne informasjonen fra våre servere.


Hvis vi trenger å stole på samtykke som et juridisk grunnlag for å behandle informasjonen din, og landet ditt krever samtykke fra en forelder, kan vi kreve foreldrenes samtykke before Vi samler inn og bruker denne informasjonen.

LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER

Tjenesten vår kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke drives av oss. Hvis du klikker på en tredjeparts lenke, blir du sendt til tredjepartens nettsted. Vi anbefaler deg på det sterkeste å review personvernreglene for hvert nettsted du besøker.


Vi har ingen kontroll over og påtar oss intet ansvar for innholdet, personvernreglene eller praksisene til tredjeparts nettsteder eller tjenester.

ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan oppdatere våre retningslinjer for personvern fra timeg til annen. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved å legge ut den nye personvernerklæringen på denne siden.

Vi vil gi deg beskjed via e-post og/eller et fremtredende varsel på tjenesten vår, før endringen trer i kraft og oppdatere "Sist oppdatert"-datoen øverst ipersonvernreglene.


Du rådes til å gjennomgå denne personvernerklæringen med jevne mellomrom for eventuelle endringer. Endringer i denne personvernerklæringen trer i kraft når de legges ut på denne siden.

KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss:

 • Via e-post: info@play-book-slots.com
RETNINGSLINJER FOR INFORMASJONSKAPSLER

Sist oppdatert: 17 mars, 2023

Disse retningslinjene for informasjonskapsler forklarer hva informasjonskapsler er og hvordan vi bruker dem. Du bør lese denne policyen slik at du kan forstå hvilken type informasjonskapsler vi bruker, eller informasjonen vi samler inn ved hjelp av informasjonskapsler og hvordan denne informasjonen brukes.


Informasjonskapsler inneholder vanligvis ikke informasjon som personlig identifiserer en bruker, men personlig informasjon som vi lagrer om deg, kan være knyttet til informasjonen som er lagret i og obtained fra informasjonskapsler. For ytterligere informasjon om hvordan vi bruker, lagrer og holder dine personlige data sikre, se vår personvernpolicy.


Vi lagrer ikke sensitiv personlig informasjon, for eksempel postadresser, kontopassord osv. i informasjonskapslene vi bruker.

TOLKNING OG DEFINISJONER

FORTOLKNING

Ordene som den første bokstaven er kapitalisert av, har betydninger definert under følgende betingelser. Følgende definisjoner skal ha samme betydning uavhengig av om de forekommer i entall eller flertall.

DEFINISJONER

I forbindelse med disse retningslinjene for informasjonskapsler:

 • Selskapet (referert til som enten "selskapet", "vi", "oss" eller "vår" i disse retningslinjene for informasjonskapsler) refererer til Play-book-slots.com.

 • Informasjonskapslerbetyr små filer som plasseres på datamaskinen din, mobilenheten din elleren hvilken som helst annen enhet av et nettsted, som inneholder detaljer om nettleserloggen din på det nettstedet blant de mange bruksområdene.

 • Nettstedet refererer til Play-book-slots.com, tilgjengelig fra https://www.play-book-slots.com/

 • Du betyr personen som får tilgang til eller bruker nettstedet, eller et selskap, eller en juridisk enhet på vegne av hvilken en slik person får tilgang til eller bruker nettstedet, etter behov.

BRUKEN AV INFORMASJONSKAPSLENE

TYPE INFORMASJONSKAPSLER VI BRUKER

Informasjonskapsler kan være "Persistent" eller "Session" Cookies. Vedvarende informasjonskapsler forblir på din personlige datamaskin eller mobilenhet når du går offline, mens øktinformasjonskapsler slettes så snart du lukker nettleseren din.

Vi bruker både øktinformasjonskapsler og vedvarende informasjonskapsler til formålene som er angitt nedenfor:

 • Nødvendige/essensielle informasjonskapsler


  Type: Øktinformasjonskapsler

  Administrert av: Oss

  Formål: Disse informasjonskapslene er avgjørende for å gi deg tjenester som er tilgjengelige via nettstedet og for at du skal kunne bruke noen av funksjonene. De bidrar til å autentisere brukere og prevent uredelig bruk av brukerkontoer. Uten disse informasjonskapslene kan ikke tjenestene du har bedt om leveres, og vi bruker bare disse informasjonskapslene for å gi deg disse tjenestene.

 • Retningslinjer for informasjonskapsler / merknad om aksept

  Informasjonskapsler Type: Vedvarende informasjonskapsler

  Administrert av: Oss

  Formål: Disse informasjonskapslene identifiserer om brukere har akseptert bruken av informasjonskapsler på nettstedet.

 • Funksjonalitetsinformasjonskapsler

  Vedvarende informasjonskapsler

  Administrert av: Oss

  Formål: Disse informasjonskapslene lar oss huske valg du gjør når du bruker nettstedet W ebsite, for eksempel å huske påloggingsdetaljer eller språkinnstillinger. Formålet med disse informasjonskapslene er å gi deg en mer personlig opplevelse og for å unngå at du må skrive inn preferansene dine på nytt hver gang du bruker nettstedet.

 • Tracking Sporing og utførelse av informasjonskapsler

  Vedvarende informasjonskapsler

  Administrert av: Tredjeparter Formål:

  Disse informasjonskapslene brukes til å spore informasjon om trafikk til nettstedet og hvordan brukere bruker nettstedet. Informasjonen som samles inn via disse informasjonskapslene kan direkte eller indirekte identifiseredeg som en individuell besøkende. Dette er fordi informasjonen som samles inn vanligvis er knyttet til en pseudonym identifikator knyttet til enheten du bruker for å få tilgang til nettstedet. Vi kan også bruke disse informasjonskapslene til å teste nye sider, funksjoner eller nye funksjonerpå nettstedet for å se hvordan brukerne våre reagerer på dem.

DINE VALG ANGÅENDE INFORMASJONSKAPSLER

Hvis du foretrekker å unngå bruk av informasjonskapsler på nettstedet, må du først deaktivere bruken av informasjonskapsler i nettleseren din og deretter slette informasjonskapslene som er lagret i nettleseren din somknyttet til dette nettstedet. Du kan bruke dette alternativet for å forhindre bruk av informasjonskapsler når som helst.


Hvis du ikke godtar informasjonskapslene våre, kan du oppleve noen ulemper ved bruk av nettstedet, og noen funksjoner fungerer kanskje ikke som de skal.

Hvis du vil at e skal slette informasjonskapsler ellerinstruere nettleseren din om å slette eller avvise informasjonskapsler, kan du gå til hjelpesidene i nettleseren din.

For alle andre nettlesere, vennligst besøk nettleserens offisielle nettsider.

MER INFORMASJON OM INFORMASJONSKAPSLER

Du kan lære mer enkamp cookies her: Alt om informasjonskapsler av TermsFeed.

KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål om disse retningslinjene for informasjonskapsler, kan du kontakte oss:

 • Via e-post: info@play-book-slots.com