POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 17 marca 2023

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji podczas korzystania z Usługi oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, w jaki sposób chroni Cię prawo.


Używamy Twoich danych osobowych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

INTERPRETACJA I DEFINICJE

INTERPRETACJA

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej, czy mnogiej.

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności:

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH

DANE OSOBOWE

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie nam pewnych danych osobowych, które mogą być wykorzystane do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Ciebie. Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

DANE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Dane dotyczące użytkowania są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane o użytkowaniu mogą obejmować informacje, takie jak adres protokołu internetowego Twojego urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszej Usługi, które odwiedzasz, czas i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne urządzenie identyfikatory i inne dane diagnostyczne.


Kiedy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym między innymi rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, numer telefonu system operacyjny, typ mobilnej przeglądarki internetowej, z której korzystasz, unikalne identyfikatory urządzenia i inne dane diagnostyczne.


Możemy również gromadzić informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA I PLIKI COOKIE

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszym Serwisie i przechowywać określone informacje. Stosowane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi. Stosowane przez nas technologie mogą obejmować:

Pliki cookie mogą być „stałe” lub „sesyjne”. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym, gdy przechodzisz do trybu offline, podczas gdy sesyjne pliki cookie są usuwane, gdy tylko zamkniesz przeglądarkę internetową. Możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie w artykule na stronie TermsFeed.


Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie do celów określonych poniżej:

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i wyborów dotyczących plików cookie, przeczytaj naszą Politykę plików cookie lub sekcję Pliki cookie w naszej Polityce prywatności.

WYKORZYSTANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Firma może wykorzystywać Dane Osobowe do następujących celów:


Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

PRZECHOWYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Firma będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.


Firma będzie również przechowywać Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zasadniczo przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

PRZESYŁANE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przesyłane — i przechowywane na — komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.


Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich danych, oznacza Twoją zgodę na ten transfer.


Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, a żadne przekazanie Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca do żadnej organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie środki kontrolne, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

USUNIĘCIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Masz prawo do usunięcia lub zażądania, abyśmy pomogli w usunięciu danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat.


Nasza Usługa może dać Ci możliwość usunięcia pewnych informacji o Tobie z poziomu Usługi.


Możesz aktualizować, zmieniać lub usuwać swoje dane w dowolnym momencie, logując się na swoje Konto, jeśli je posiadasz, i odwiedzając sekcję ustawień konta, która umożliwia zarządzanie Twoimi danymi osobowymi. Możesz również skontaktować się z nami, aby poprosić o dostęp, poprawienie lub usunięcie wszelkich danych osobowych, które nam przekazałeś.


Należy jednak pamiętać, że możemy być zmuszeni do zachowania pewnych informacji, gdy mamy do tego obowiązek prawny lub podstawę prawną.

UJAWNIENIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

TRANSAKCJE BIZNESOWE

Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane. Prześlemy powiadomienie, zanim Twoje dane osobowe zostaną przekazane i staną się przedmiotem innej Polityki prywatności.

EGZEKWOWANIE PRAWA

W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest do tego zobowiązana przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

INNE WYMAGANIA PRAWNE

Firma może ujawnić Twoje Dane Osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne do:

BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda przesyłania przez Internet, ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Usługodawcy, z których korzystamy, mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych. Tacy zewnętrzni dostawcy zbierają, przechowują, wykorzystują, przetwarzają i przekazują informacje o Twojej aktywności w naszej usłudze zgodnie z własną Polityką Prywatności.

ANALITYKA

Możemy korzystać z zewnętrznych usługodawców do monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

PRYWATNOŚĆ RODO

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH RODO

Możemy przetwarzać Dane Osobowe pod następującymi warunkami:

W każdym przypadku Spółka chętnie pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też warunkiem zawarcia umowy.

TWOJE PRAWA W RAMACH RODO

Firma zobowiązuje się do poszanowania poufności Twoich Danych Osobowych i zagwarantowania, że będziesz mógł korzystać ze swoich praw.

Zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i prawem, jeśli przebywasz na terenie UE, masz prawo do:

 • Zażądać dostępu do Twoich Danych Osobowych. Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Twój temat. Zawsze, gdy jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie możesz wykonać tych czynności samodzielnie, skontaktuj się z nami, aby Ci pomóc. Umożliwia to również otrzymanie kopii danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat.

 • Zażądać korekty danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Masz prawo do poprawienia wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które posiadamy na Twój temat.

 • Sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych. Prawo to istnieje, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie jako podstawie prawnej naszego przetwarzania i jest coś w Twojej szczególnej sytuacji, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich Danych Osobowych na tej podstawie. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich Danych Osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

 • Zażądania usunięcia Twoich danych osobowych. Masz prawo zażądać od Nas usunięcia lub usunięcia Danych Osobowych, gdy nie ma dobrego powodu, abyśmy mogli je dalej przetwarzać.

 • Żądania przeniesienia Twoich Danych Osobowych. Przekażemy Tobie lub wybranej przez Ciebie stronie trzeciej Twoje Dane Osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo ma zastosowanie wyłącznie do informacji automatycznych, na których wykorzystanie początkowo wyraziliście Państwo zgodę lub w przypadku, gdy wykorzystaliśmy te informacje do wykonania zawartej z Państwem umowy.

 • Do wycofania swojej zgody. Masz prawo wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie Twoich Danych Osobowych. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić Ci dostępu do niektórych określonych funkcjonalności Usługi.

WYKONYWANIE PRAW DO OCHRONY DANYCH ZGODNIE Z RODO

Możesz skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, kontaktując się z nami. Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby. Jeśli złożysz wniosek, dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć Ci tak szybko, jak to możliwe.


Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, jeśli znajdujesz się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w EOG.


FAN PAGE NA PORTALU FACEBOOK

ADMINISTRATOR DANYCH FAN PAGE NA FACEBOOKU

Spółka jest Administratorem Twoich Danych Osobowych zbieranych podczas korzystania z Usługi. Jako operator Fan Page na Facebooku https://www.facebook.com/BookOfRaPlayForFree, Firma oraz operator portalu społecznościowego Facebook są Współadministratorami.


Firma zawarła umowy z Facebookiem, które określają m.in. warunki korzystania z Fan Page na Facebooku. Warunki te są w większości oparte na Warunkach korzystania z usługi Facebook: https://www.facebook.com/terms.php


Odwiedź Politykę Prywatności Facebook https://www.facebook.com/policy.php aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Facebook zarządza danymi osobowymi, lub skontaktuj się z Facebookiem online lub pocztą: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone.


FUNKCJA FACEBOOK INSIGHTS

Korzystamy z funkcji Facebook Insights w związku z obsługą Fan Page na Facebooku oraz na podstawie RODO, w celu pozyskiwania zanonimizowanych danych statystycznych o naszych użytkownikach.

W tym celu Facebook umieszcza plik Cookie na urządzeniu użytkownika odwiedzającego Nasz Fan Page na Facebooku. Każdy plik cookie zawiera unikalny kod identyfikacyjny i pozostaje aktywny przez okres dwóch lat, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie usunięty przed upływem tego okresu.

Facebook otrzymuje, zapisuje i przetwarza informacje przechowywane w Plikach Cookie, w szczególności gdy użytkownik odwiedza serwisy Facebooka, usługi świadczone przez innych członków Fan Page na Facebooku oraz usługi innych firm korzystających z usług Facebooka.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk prywatności Facebooka, odwiedź Politykę Prywatności Facebooka pod tym adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam Dane Osobowe, prosimy Skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane osobowe osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.


Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania Twoich danych, a Twój kraj wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody Twojego rodzica, zanim zbierzemy i wykorzystamy te informacje.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link do strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę tej osoby trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką Prywatności każdej odwiedzanej strony.


Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszej usłudze, zanim zmiana wejdzie w życie, i zaktualizujemy datę „Ostatnia aktualizacja” na górze niniejszej Polityki prywatności.


Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, możesz skontaktować się z nami:

 • Przez e-mail: info@play-book-slots.com
POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Ostatnia aktualizacja: 17 marca 2023

Niniejsza Polityka plików cookie wyjaśnia, czym są pliki cookie i jak ich używamy. Powinieneś przeczytać tę politykę, aby zrozumieć, jakiego rodzaju plików cookie używamy lub jakie informacje zbieramy za pomocą plików cookie i jak te informacje są wykorzystywane.


Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi i uzyskiwanymi z plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy, przechowujemy i zabezpieczamy Twoje dane osobowe, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.


W wykorzystywanych przez nas plikach cookie nie przechowujemy wrażliwych danych osobowych, takich jak adresy pocztowe, hasła do kont itp.

INTERPRETACJA I DEFINICJE

INTERPRETACJA

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej, czy mnogiej.

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej Polityki Plików Cookies:

 • Firma (określana jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz” w niniejszych Warunkach) odnosi się do Play-book-slots.com.

 • Pliki cookie to małe pliki, które są umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez witrynę internetową i zawierają między innymi szczegóły Twojej historii przeglądania tej witryny.

 • Strona odnosi się do Play-book-slots.com, dostępnej pod adresem https://www.play-book-slots.com/

 • Ty oznacza odpowiednio osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES

RODZAJE PLIKÓW COOKIES, KTÓRE UŻYWAMY

Pliki cookie mogą być „stałe” lub „sesyjne”. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym, gdy przechodzisz do trybu offline, podczas gdy sesyjne pliki cookie są usuwane, gdy tylko zamkniesz przeglądarkę internetową.

Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie do celów określonych poniżej:

 • Niezbędne pliki cookie

  Rodzaj: Pliki cookie sesji

  Administrowany przez: nas

  Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Strony oraz umożliwienia korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie do świadczenia tych usług.

 • Pliki Cookie Polityki / Informacja o Akceptacji Cookies

  Typ: trwałe pliki cookie

  Administrowany przez: nas

  Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookie w Stronie.

 • Funkcjonalne pliki cookie

  Typ: trwałe pliki cookie

  Administrowany przez: nas

  Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory, których dokonujesz podczas korzystania z Strony, takie jak zapamiętywanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie bardziej osobistych doświadczeń i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy korzystasz z Strony.

 • Śledzące i poprawiające wydajność pliki cookie

  Typ: trwałe pliki cookie

  Administrowane przez: Osoby trzecie

  Cel: Te pliki cookie służą do śledzenia informacji o ruchu na Stronie i sposobie korzystania z niej przez użytkowników. Informacje zebrane za pomocą tych plików cookie mogą bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować użytkownika jako indywidualnego gościa. Dzieje się tak dlatego, że gromadzone informacje są zazwyczaj powiązane z pseudonimowym identyfikatorem powiązanym z urządzeniem, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do Strony. Możemy również wykorzystywać te pliki cookie do testowania nowych stron, funkcji lub nowych funkcji Strony, aby zobaczyć, jak reagują na nie nasi użytkownicy.

TWOJE WYBORY DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE

Jeśli wolisz uniknąć korzystania z plików cookie w Witrynie, najpierw musisz wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce, a następnie usunąć pliki cookie zapisane w przeglądarce, które są powiązane z tą witryną. Możesz skorzystać z tej opcji w celu uniemożliwienia korzystania z plików Cookies w dowolnym momencie.


Jeśli nie akceptujesz naszych plików cookie, możesz doświadczyć pewnych niedogodności w korzystaniu ze Strony, a niektóre funkcje mogą nie działać poprawnie.

Jeśli chcesz usunąć pliki cookie lub poinstruować przeglądarkę internetową, aby usuwała lub odrzucała pliki cookie, odwiedź strony pomocy swojej przeglądarki internetowej.

W przypadku dowolnej innej przeglądarki internetowej odwiedź oficjalne strony internetowe swojej przeglądarki.

WIĘCEJ INFORMACJI O PLIKACH COOKIE

Możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie tutaj: All About Cookies by TermsFeed.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki plików cookie, możesz skontaktować się z nami:

 • Przez e-mail: info@play-book-slots.com