POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE ȘI POLITICĂ PRIVIND COOKIE-URILE

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Ultima actualizare: 17 martie, 2023

Această Politică de Confidențialitate descrie politicile și procedurile Noastre privind colectarea, utilizarea și divulgarea datele Dumneavoastră cu caracter personal atunci când utilizați Serviciul și vă informează cu privire la drepturile Dumneavoastră de confidențialitate și la modul în care legea vă protejează.


Utilizăm datele Dumneavoastră cu caracter personal pentru a furniza și pentru a ne îmbunătăți Serviciul. Prin utilizarea Serviciului, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu această Politică de Confidențialitate.

INTERPRETARE ȘI DEFINIȚII

INTERPTRETARE

Cuvintele a căror inițială se scrie cu majuscule au înțelesuri definite în următoarele condiții. Următoarele definiții au același înțeles, indiferent dacă sunt exprimate la singular sau la plural.

DEFINIȚII

În scopul prezentei Politici de Confidențialitate:

PRELEVAREA ȘI UTILIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

TIPURI DE DATE COLECTATE

DATE CU CARACTER PERSONAL

În timpul utilizării Serviciului Nostru, vă putem solicita să ne furnizați anumite informații de identificare personală care pot fi utilizate pentru a vă contacta sau pentru a vă identifica. Informațiile de identificare personală pot include, dar nu se limitează la:

DATE DE UTILIZARE

Datele de Utilizare sunt colectate în mod automat atunci când Serviciul este accesat.

Datele de Utilizare pot include informații precum adresa de protocol a dispozitivului Dumneavoastră (de exemplu, adresa IP), tipul de browser, versiunea browserului, paginile Serviciului pe care Dumneavoastră le-ați vizitat, data și ora vizitei Dumneavoastră, durata petrecută pe acele pagini, identificatori unici ai dispozitivului și alte date de diagnosticare.


În momentul în care accesați Serviciul cu ajutorul sau prin intermediul unui dispozitiv mobil, este posibil să colectăm anumite informații în mod automat, inclusiv, dar fără a se limita la, tipul de dispozitiv mobil pe care îl utilizați, ID-ul unic al dispozitivului mobil, adresa IP a dispozitivului mobil, sistemul de operare al dispozitivului mobil, tipul de browser pe care îl utilizați, identificatorii unici ai dispozitivului și alte date de diagnosticare.


De asemenea, este posibil să colectăm informații pe care browserul Dumneavoastră le trimite ori de câte ori vizitați Serviciul Nostru sau atunci când accesați Serviciul cu ajutorul sau prin intermediul unui dispozitiv mobil.

TEHNOLOGII DE URMĂRIRE ȘI COOKIE-URI

Utilizăm module cookie și tehnologii de urmărire similare pentru a urmări activitatea desfășurată în cadrul Serviciului Nostru și pentru a stoca anumite informații. Tehnologiile de urmărire utilizate sunt balize, etichete și scripturi pentru a colecta și urmări informații și pentru a îmbunătăți și analiza Serviciului Nostru. Tehnologiile pe care le utilizăm pot include:

Cookie-urile pot fi de natură „persistentă” sau „de sesiune”. Modulele cookie persistente rămân pe PC-ul sau pe dispozitivul Dumneavoastră mobil atunci când vă deconectați, în timp ce modulele cookie de sesiune sunt șterse imediat ce închideți browserul. Puteți afla mai multe informații despre cookie-uri în cadrul articolului de pe site-ul TermsFeed.


Utilizăm atât cookie-uri de sesiune, cât și cookie-uri persistente în scopurile enumerate mai jos:

Pentru mai multe informații despre modulele cookie pe care le folosim și opțiunile dumneavoastră în ceea ce privește modulele cookie, vă rugăm să vizitați Politica Noastră pentru Cookie-uri sau secțiunea Cookie-uri din cadrul Politicii de Confidențialitate.

UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Compania poate utiliza Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele scopuri:


Putem partaja Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele situații:

CONSERVAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Compania va păstra Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal doar atât timp cât este necesar pentru scopurile stabilite în această Politică de Confidențialitate. Vom păstra și utiliza Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal în măsura în care este necesar pentru a respecta obligațiile noastre legale (de exemplu, dacă ni se cere să păstrăm Datele Dumneavoastră pentru a respecta legile aplicabile), pentru a soluționa litigiile și pentru a aplica acordurile și politicile noastre legale.


De asemenea, Compania va păstra Datele de Utilizare în scopuri de analiză internă. Datele de Utilizare sunt, în general, păstrate pentru o perioadă mai scurtă de timp, cu excepția cazului în care aceste date sunt utilizate pentru a consolida securitatea sau pentru a îmbunătăți funcționalitatea Serviciului Nostru sau în cazul în care suntem obligați din punct de vedere legal să păstrăm aceste date pentru perioade mai lungi de timp.

TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Informațiile Dumneavoastră, inclusiv Datele cu Caracter Personal, sunt prelucrate în cadrul sediilor operaționale ale Companiei și în orice alte locuri în care se află părțile implicate în procesare. Acest lucru înseamnă că aceste informații pot fi transferate către - și păstrate pe - computere situate în afara statului, provinciei, țării sau altei jurisdicții guvernamentale în care legile privind protecția datelor pot fi diferite de cele din jurisdicția Dumneavoastră.


Consimțământul Dumneavoastră cu privire la această Politică de Confidențialitate, urmat de transmiterea de către Dumneavoastră a acestor date, reprezintă acordul Dumneavoastră cu privire la acest transfer.


Compania va adopta toate măsurile necesare în mod rezonabil pentru a se asigura că Datele Dumneavoastră sunt tratate în siguranță și în conformitate cu această Politică de Confidențialitate și niciun transfer al Datelor Dumneavoastră Personale nu va avea loc către o organizație sau o țară, cu excepția cazului în care există controale adecvate, inclusiv securitatea datelor Dumneavoastră și a altor informații personale.

ȘTERGEREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Aveți dreptul de a șterge sau de a ne solicita asistență în vederea ștergerii Datelor cu Caracter Personal pe care le-am colectat despre Dumneavoastră.


Serviciul nostru vă poate oferi posibilitatea de a șterge anumite informații despre Dumneavoastră din cadrul Serviciului.


Puteți să actualizați, să modificați sau să ștergeți informațiile Dumneavoastră în orice moment, conectându-vă la Contul Dumneavoastră, dacă aveți unul, și vizitând secțiunea de setări a contului care vă permite să vă gestionați informațiile personale. De asemenea, ne puteți contacta pentru a ne solicita accesul la, pentru a corecta sau pentru a șterge orice informații personale pe care ni le-ați furnizat.


Vă rugăm să rețineți, cu toate acestea, că este posibil să avem nevoie să păstrăm anumite informații atunci când avem o obligație legală sau un temei legal pentru a face acest lucru.

DIVULGAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

TRANZACȚII COMERCIALE

În cazul în care Compania este implicată într-o fuziune, achiziție sau vânzare de active, Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal pot fi transferate. Vă vom anunța înainte ca Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal să fie transferate și să facă obiectul unei Politici de Confidențialitate diferite.

APLICAREA LEGII

În anumite circumstanțe, este posibil ca Societatea să fie obligată să divulge Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal în cazul în care acest lucru este impus de lege sau ca răspuns la solicitări valabile din partea autorităților publice (de exemplu, o instanță de judecată sau o agenție guvernamentală).

ALTE CERINȚE LEGALE

Compania poate dezvălui Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal în convingerea de bună credință că o astfel de acțiune este necesară pentru a:

SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Securitatea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal este importantă pentru noi, dar nu uitați că nicio metodă de transmitere pe internet sau metodă de stocare electronică nu este 100% sigură. Deși ne străduim să folosim mijloace acceptabile din punct de vedere comercial pentru a vă proteja Datele Personale, nu putem garanta securitatea absolută a acestora.

INFORMAȚII DETALIATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Furnizorii de Servicii pe care îi folosim pot avea acces la Informațiile Dumneavoastră cu Caracter Personal. Acești furnizori terți colectează, stochează, utilizează, procesează și transferă informații despre activitatea Dumneavoastră în cadrul Serviciului Nostru în conformitate cu Politicile lor de Confidențialitate.

ANALITICĂ

Este posibil să folosim Furnizori de Servicii terți pentru a monitoriza și pentru a analiza modul de utilizare al Serviciului Nostru.

CONFIDENȚIALITATE GDPR

TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN TEMEIUL GDPR

Putem prelucra Datele cu Caracter Personal în următoarele condiții:

În orice caz, Compania va ajuta în orice moment să clarifice temeiul juridic specific care se aplică prelucrării și, în special, dacă furnizarea Datelor cu Caracter Personal reprezintă o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru încheierea unui contract.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN TEMEIUL GDPR

Compania se angajează să respecte confidențialitatea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal și să vă garanteze că vă puteți exercita drepturile.

Aveți dreptul, în temeiul prezentei Politici de Confidențialitate și al legii, dacă vă aflați în UE, să:

 • Solicitați accesul la Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal. TDreptul de a accesa, actualiza sau șterge informațiile pe care le deținem despre Dumneavoastră. Ori de câte ori este posibil, puteți accesa, actualiza sau solicita ștergerea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal direct în secțiunea de setări a contului Dumneavoastră. Dacă nu sunteți în măsură să efectuați aceste acțiuni singuri, vă rugăm să ne contactați pentru a vă oferi asistență. Acest lucru vă permite, de asemenea, să primiți o copie a Datelor cu Caracter Personal pe care le deținem despre Dumneavoastră.

 • Solicitați corectarea Datelor cu Caracter Personal pe care le deținem despre Dumneavoastră. Aveți dreptul de a obține corectarea oricăror informații incomplete sau inexacte pe care le deținem despre Dumneavoastră.

 • Obiecta împotriva prelucrării Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal. Acest drept există în cazul în care ne bazăm pe un interes legitim ca temei juridic pentru prelucrarea noastră și există ceva în situația Dumneavoastră particulară care vă face să doriți să vă opuneți prelucrării de către noi a Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal din acest motiv. Aveți, de asemenea, dreptul de a obiecta în cazul în care prelucrăm Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal în scopuri de marketing.

 • Solicitați ștergerea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal. Aveți dreptul de a ne solicita să ștergem sau să eliminăm Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal atunci când nu există niciun motiv întemeiat pentru ca Noi să continuăm să le prelucrăm.

 • Solicitați transferul Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal. Vă vom furniza Dumneavoastră, sau unei terțe părți pe care ați ales-o, Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal într-un format structurat, utilizat în mod uzual și care poate fi citit în mod automat. Vă rugăm să rețineți că acest drept se aplică numai în cazul informațiilor automatizate pentru care v-ați dat inițial consimțământul să le folosim sau în cazul în care am folosit informațiile pentru a executa un contract cu Dumneavoastră.

 • Retragerea Consimțământului. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul privind utilizarea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal. În cazul în care consimțământul este retras, este posibil să nu vă putem oferi acces la anumite funcționalități specifice ale Serviciului Nostru.

EXERCITAREA DREPTURILOR DUMNEAVOASTRĂ ÎN MATERIE DE PROTEJARE A DATELOR ÎN CONFORMITATE CU GDPR

Vă puteți exercita drepturile de acces, rectificare, anulare și opoziție contactându-ne. Vă rugăm să rețineți că este posibil să vă solicităm să vă verificați identitatea înainte de a răspunde la astfel de solicitări. În cazul în care formulați o solicitare, vom face tot posibilul pentru a vă răspunde în cel mai scurt timp posibil.


Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de protecție a datelor cu privire la colectarea și utilizarea de către Noi a Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal. Pentru mai multe informații, dacă vă aflați în Spațiul Economic European (SEE), vă rugăm să contactați autoritatea Dumneavoastră locală de protecție a datelor din SEE.


FAN PAGE FACEBOOK

OPERATOR DE DATE PENTRU FAN PAGE FACEBOOK

Compania este operatorul de date al Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal colectate în timpul utilizării Serviciului. În calitate de operator al Fac Page-ului Facebook https://www.facebook.com/BookOfRaPlayForFree, Societatea și operatorul rețelei de socializare Facebook sunt operatori comuni.


Compania a încheiat acorduri cu Facebook care definesc, printre altele, termenii de utilizare a Fan Page-ului Facebook. Acești termeni se bazează în mare parte pe Termenii de Utilizare ai Facebook: https://www.facebook.com/terms.php


Vizitați Politica de Confidențialitate Facebook https://www.facebook.com/policy.php pentru mai multe informații referitoare la modul în care Facebook gestionează Datele cu caracter personal sau contactați Facebook online sau prin corespondență: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Statele Unite ale Americii.


Facebook Insights

Utilizăm Facebook Insights în legătură cu operarea Fan Page-ului Facebook și în baza GDPR, pentru a obține date statistice anonime despre utilizatorii noștri.

În acest scop, Facebook plasează un Cookie în dispozitivul utilizatorului care vizitează Fan Page-ul Facebook. Fiecare Cookie conține un cod unic de identificare și rămâne activ pentru o perioadă de doi ani, cu excepția cazului în care este șters înainte de sfârșitul acestei perioade.

Facebook primește, înregistrează și prelucrează informațiile stocate în Cookie, în special atunci când utilizatorul vizitează serviciile Facebook, serviciile care sunt furnizate de alți membri ai Fan Page-ului Facebook și serviciile altor companii care utilizează serviciile Facebook.

Pentru mai multe informații despre practicile de confidențialitate ale Facebook, vă rugăm să vizitați Politica de Confidențialitate a Facebook accesând: https://www.facebook.com/privacy/explanation

CONFIDENȚIALITATEA COPIILOR

Serviciul nostru nu se adresează persoanelor cu vârsta sub 13 ani. Nu colectăm cu bună știință informații de identificare cu caracter personal de la persoane cu vârsta sub 13 ani. Dacă sunteți părinte sau tutore și sunteți conștient de faptul că copilul dumneavoastră ne-a furnizat Date cu Caracter Personal, vă rugăm să ne contactați. În cazul în care ne dăm seama că am colectat Date cu Caracter Personal de la o persoană cu vârsta sub 13 ani fără verificarea consimțământului părinților, luăm măsuri pentru a elimina informațiile respective de pe serverele Noastre.


În cazul în care trebuie să ne bazăm pe consimțământ ca temei juridic pentru prelucrarea informațiilor Dumneavoastră și țara Dumneavoastră solicită consimțământul unui părinte, este posibil să solicităm consimțământul părintelui Dumneavoastră înainte de a colecta și utiliza informațiile respective

LINK-URI CĂTRE ALTE SITE-URI

Serviciul nostru poate conține linkuri către alte site-uri care nu sunt operate de către Noi. Dacă faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat către site-ul acelei terțe părți. Vă sfătuim cu tărie să consultați Politica de Confidențialitate a fiecărui site pe care îl vizitați.


Nu avem niciun control asupra și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul, Politicile de Confidențialitate sau practicile oricăror site-uri sau servicii ale unor terțe părți.

MODIFICĂRI ALE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Ne putem actualiza Politica de Confidențialitate în mod ocazional. Vă vom informa cu privire la orice modificare prin publicarea noii Politici de Confidențialitate pe această pagină.

Vă vom anunța prin e-mail și/sau printr-o notificare proeminentă în cadrul Serviciului Nostru, înainte ca modificarea să intre în vigoare și vom actualiza data „Ultima actualizare” din partea de sus a acestei Politici de Confidențialitate.


Vă sfătuim să revizuiți periodic această Politică de Confidențialitate pentru a fi la curent cu orice modificări. Modificările aduse acestei Politici de Confidențialitate intră în vigoare în momentul în care sunt publicate pe această pagină.

Contact

Dacă aveți întrebări cu privire la această Politică de Confidențialitate, ne puteți contacta:

 • Prin e-mail: info@play-book-slots.com
POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE

Ultima actualizare: 17 martie, 2023

Această Politică privind Cookie-urile explică ce sunt cookie-urile și modul în care le folosim. Ar trebui să citiți această politică pentru a putea înțelege ce tip de cookie-uri folosim sau informațiile pe care le colectăm cu ajutorul cookie-urilor și cum sunt utilizate aceste informații.


De obicei, cookie-urile nu conțin informații care să identifice un utilizator în mod personal, dar informațiile personale pe care le stocăm despre Dumneavoastră pot fi legate de informațiile stocate în și obținute prin intermediul cookie-urilor. Pentru mai multe informații despre modul în care utilizăm, stocăm și păstrăm în siguranță Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal, consultați Politica Noastră de Confidențialitate.


Nu stocăm informații personale sensibile, cum ar fi adrese poștale, parole de cont etc. în modulele cookie pe care le folosim.

INTERPRETARE ȘI DEFINIȚII

INTERPRETARE

Cuvintele a căror literă inițială este majusculă au înțelesuri definite în următoarele condiții. Următoarele definiții au același înțeles, indiferent dacă apar la singular sau la plural.

DEFINIȚII

În sensul prezentei Politici Privind Cookie-urile:

 • Compania (denumită în continuare „Compania”, „Noi”, „Nostru” sau „Al nostru” în această Politică Privind Cookie-urile) se referă la Play-book-slots.com.

 • Cookie-uri înseamnă fișiere de mici dimensiuni care sunt plasate în PC-ul, dispozitivul Dumneavoastră mobil sau pe orice alt dispozitiv de către un site, conținând detalii despre istoricul navigării Dumneavoastră pe acel site, printre numeroasele sale utilizări.

 • Site-ul se referă la Play-book-slots.com, disponibil la https://www.play-book-slots.com/

 • Dumneavoastră înseamnă persoana fizică care accesează sau utilizează Site-ul, o companie, sau orice persoană juridică în numele căreia o astfel de persoană fizică accesează sau utilizează Site-ul, în funcție de caz.

UTILIZAREA COOKIE-URILOR

TIPURI DE COOKIE-URI PE CARE LE FOLOSIM

Cookie-urile pot fi de natură „persistentă” sau „de sesiune”. Modulele cookie persistente rămân pe PC-ul sau pe dispozitivul Dumneavoastră mobil atunci când vă deconectați, în timp ce modulele cookie de sesiune sunt șterse imediat ce închideți browserul.

Utilizăm atât cookie-uri de sesiune, cât și cookie-uri persistente în scopurile stabilite mai jos:

 • Cookie-uri obligatorii / esențiale

  Tip: Cookie-uri de sesiune

  Administrat de: Noi

  Scop: Aceste module cookie sunt esențiale pentru a vă oferi serviciile disponibile prin intermediul Site-ului și pentru a vă permite să utilizați unele dintre caracteristicile acestuia. Ele ajută la autentificarea utilizatorilor și la prevenirea utilizării frauduloase a conturilor de utilizator. Fără aceste Cookie-uri, Serviciile pe care le-ați solicitat nu pot fi furnizate, iar Noi folosim aceste Cookie-uri doar pentru a vă oferi aceste servicii.

 • Politică Privind Cookie-uri / Notificare Privind Acceptarea Modulelor Cookie

  Tip: Cookie-uri persistente

  Administrat de: Noi

  Scop: Aceste module cookie identifică dacă utilizatorii au acceptat utilizarea modulelor cookie în cadrul site-ului.

 • Cookie-uri de funcționalitate

  Tip: Cookie-uri persistente

  Administrat de: Noi

  Scop: Aceste module cookie ne permit să ne amintim alegerile pe care le faceți atunci când utilizați Site-ul web, cum ar fi amintirea detaliilor de conectare sau a preferințelor Dumneavoastră privind limba. Scopul acestor module cookie este de a vă oferi o experiență mai personală și de a vă evita să fiți nevoit să vă reintroduceți preferințele de fiecare dată când utilizați Site-ul Nostru.

 • Cookie-uri de Urmărire și de Performanță

  Tip: Cookie-uri persistente

  Administrat de: Terțe părți

  Scop: Aceste module cookie sunt utilizate pentru a urmări informații despre traficul către Site-ul Nostru și modul în care utilizatorii folosesc Site-ul Web. Informațiile colectate prin intermediul acestor module cookie vă pot identifica în mod direct sau indirect în calitate de vizitator individual. Acest lucru se datorează faptului că informațiile colectate sunt de obicei legate de un identificator pseudonim asociat cu dispozitivul pe care îl utilizați pentru a accesa Site-ul. Este de asemenea posibil să folosim aceste module cookie pentru a testa noi pagini, caracteristici sau noi funcționalități ale Site-ului Nostru, astfel încât să vedem cum reacționează utilizatorii noștri la acestea.

ALEGERILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA COOKIE-URI

Dacă preferați să evitați utilizarea modulelor cookie pe acest Site, mai întâi trebuie să dezactivați utilizarea modulelor cookie în browserul Dumneavoastră și apoi să ștergeți modulele cookie salvate în browserul Dumneavoastră asociate cu acest Site. Puteți utiliza această opțiune pentru a împiedica utilizarea Cookie-urilor în orice moment..


Dacă nu acceptați Modulele noastre cookie, este posibil să întâmpinați unele inconveniente în ceea ce privește utilizarea Site-ului și este posibil ca unele caracteristici să nu funcționeze în mod adecvat.

Dacă doriți să ștergeți Modulele cookie sau să vă instruiți browserul pentru a șterge sau refuza Modulele Cookie, vă rugăm să vizitați paginile de ajutor ale browserului Dumneavoastră.

Pentru orice alt browser, vă rugăm să vizitați paginile oficiale ale browser-ului Dumneavoastră.

MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE COOKIE-URI

Puteți afla mai multe informații despre cookie-uri accesând: All About Cookies by TermsFeed.

CONTACT

Dacă aveți întrebări cu privire la această Politică Privind Cookie-urile, ne puteți contacta:

 • Prin e-mail: info@play-book-slots.com