TERMENI ȘI CONDIȚII

Ultima actualizare: 17 martie 2023

Vă rugăm să parcurgeți cu atenție acești termeni și condiții înainte de a utiliza Serviciile noastre.


INTERPRETARE ȘI DEFINIȚII:

INTERPRETARE

Cuvintele a căror literă este scrisă cu majuscule au înțelesuri definite în conformitate cu următoarele condiții. Următoarele definiții au același înțeles, indiferent dacă sunt exprimate la singular sau la plural.

DEFINIȚII

În scopul aplicării acestor Termeni și Condiții:

LUARE LA CUNOȘTINȚĂ

Aceștia sunt Termenii și Condițiile care guvernează utilizarea acestui Serviciu și acordul care se aplică între Dumneavoastră și Companie. Acești Termeni și Condiții stabilesc drepturile și obligațiile tuturor părților în ceea ce privește utilizarea Serviciului.


Accesul și utilizarea Serviciului sunt condiționate de acceptarea și respectarea de către Dumneavoastră a acestor Termeni și Condiții. Termenii și Condițiile se aplică tuturor vizitatorilor, utilizatorilor și altor persoane care accesează sau utilizează Serviciul.


Prin accesarea sau utilizarea Serviciului de către Dumneavoastră, sunteți de acord să vă supuneți acestor Termeni și Condiții. Dacă nu sunteți de acord cu orice parte a acestor Termeni și Condiții, nu puteți accesa Serviciul.


Declarați că aveți peste 18 ani. Compania nu permite persoanelor sub 18 ani să utilizeze Serviciul.


Accesul și utilizarea Serviciului sunt de asemenea condiționate de acceptarea și respectarea de către Dumneavoastră a Politicii de Confidențialitate a Companiei. Politica Noastră de Confidențialitate descrie politicile și procedurile noastre privind colectarea, utilizarea și divulgarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal atunci când utilizați Aplicația sau Site-ul și vă informează cu privire la drepturile Dumneavoastră de confidențialitate și la modul în care legea vă protejează. Vă rugăm să citiți cu atenție Politica noastră de Confidențialitate înainte de a utiliza Serviciul Nostru.

LINK-URI CĂTRE ALTE SITE-URI

Serviciul Nostru poate conține link-uri către site-uri sau servicii ale unor terțe părți care nu sunt deținute sau controlate de către Companie.


Compania nu are niciun fel de control și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile site-urilor sau serviciilor ale unor terțe părți.


De asemenea, sunteți de acord că Societatea nu va fi responsabilă sau răspunzătoare, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau încrederea în orice conținut, bun sau serviciu disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri sau servicii.


Vă sfătuim cu căldură să citiți termenii și condițiile și politicile de confidențialitate ale oricăror site-uri sau servicii terțe pe care le vizitați.

REZILIERE

Putem rezilia sau suspenda accesul Dumneavoastră în mod imediat, fără notificare în prealabil sau fără răspundere, din orice motiv, inclusiv, dar fără a se limita la, dacă încălcați acești Termeni și Condiții.


În momentul rezilierii, dreptul Dumneavoastră de a utiliza Serviciul va înceta imediat.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Fără a aduce prejudicii pe care le-ați putea suporta, întreaga răspundere a Companiei și a oricăruia dintre furnizorii săi în temeiul oricărei prevederi a acestor Termeni și despăgubirea Dumneavoastră exclusivă pentru toate cele de mai sus se va limita la suma plătită efectiv de Dumneavoastră prin intermediul Serviciului sau la 100 USD dacă nu ați cumpărat nimic prin intermediul Serviciului.


În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, în niciun caz Compania sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru daune speciale, accidentale, indirecte sau consecințe de orice fel (inclusiv, dar fără a se limita la daune pentru pierderi de profit, pierderi de date sau alte informații, pentru întreruperea activității, pentru vătămări corporale, pierderea intimității care rezultă din sau sunt legate în vreun fel de utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza Serviciul, software al terților și/sau hardware al terților utilizat cu Serviciul sau în legătură cu orice prevedere a acestor Termeni), chiar dacă Societatea sau orice alt furnizor a fost informat de posibilitatea unor astfel de daune și chiar dacă soluția nu își atinge scopul principal.


Unele state nu permit excluderea garanțiilor implicite sau limitarea răspunderii pentru daune accidentale sau indirecte, ceea ce înseamnă că este posibil ca unele dintre limitările de mai sus să nu se aplice. În aceste state, răspunderea fiecărei părți va fi limitată în cea mai mare măsură permisă de lege.

" DECLARAȚIE DE DECLINARE A RESPONSABILITĂȚII PENTRU SERVICII „AȘA CUM SUNT” ȘI „AȘA CUM SUNT DISPONIBILE”

Serviciul vă este furnizat „AȘA CUM ESTE” și „AȘA CUM ESTE DISPONIBIL” și cu toate defectele sau limitările sale, fără nici un fel de garanție. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Compania, în numele său și în numele afiliaților săi și al licențiatorilor și furnizorilor de servicii, renunță în mod expres la toate garanțiile, fie ele exprese, implicite, statutare sau de altă natură, cu privire la Serviciu, inclusiv la toate garanțiile implicite de vandabilitate, de adaptabilitate la un anumit scop, titlu și nerespectare a drepturilor de autor, precum și la garanțiile care pot apărea în urma unei tranzacții, a unei performanțe, a utilizării sau a practicilor comerciale.


Fără a se limita la cele de mai sus, Compania nu oferă nicio garanție sau angajament și nu face nicio declarație de niciun fel conform căreia Serviciul va îndeplini cerințele Dumneavoastră, va obține rezultatele dorite, va fi compatibil sau va funcționa cu orice alt software, aplicații, sisteme sau servicii, va funcționa fără întrerupere, va îndeplini orice standarde de performanță sau fiabilitate sau va fi lipsit de erori sau că orice erori sau defecte pot fi sau vor fi remediate.


Fără a limita cele de mai sus, nici Compania, nici unul dintre furnizorii companiei nu face nicio declarație sau garanție de niciun fel, expresă sau implicită: (i) în ceea ce privește funcționarea sau disponibilitatea Serviciului, sau informațiile, conținutul și materialele sau produsele incluse în acesta; (ii) că Serviciul va fi neîntrerupt sau lipsit de erori; (iii) în ceea ce privește acuratețea, fiabilitatea sau actualitatea oricăror informații sau conținut furnizat prin intermediul Serviciului; sau (iv) că Serviciul, serverele sale, conținutul sau e-mailurile trimise de către sau în numele Companiei sunt lipsite de viruși, scripturi, viruși de tip cal troian, worms, malware, timebombs sau alte componente dăunătoare.


Unele jurisdicții nu permit excluderea anumitor tipuri de garanții sau limitări ale drepturilor legale aplicabile ale unui consumator, astfel încât este posibil ca unele sau toate excluderile și limitările de mai sus să nu vi se aplice. Dar, într-un astfel de caz, excluderile și limitările prevăzute în această secțiune se vor aplica în cea mai mare măsură posibilă în conformitate cu legea aplicabilă.


LEGEA APLICABILĂ

Legile naționale, cu excepția conflictelor de legi, vor guverna acești Termeni și utilizarea Serviciului de către Dumneavoastră. Utilizarea de către Dumneavoastră a Aplicației poate fi, de asemenea, supusă altor legi locale, statale, naționale sau internaționale.


SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Dacă aveți orice îngrijorare sau problemă cu privire la Serviciu, sunteți de acord să încercați mai întâi să soluționați disputa în mod informal, contactând Compania.

PENTRU UTILIZATORII DIN CADRUL UNIUNII EUROPENE (UE)

Dacă sunteți un consumator din cadrul Uniunii Europene, veți beneficia de orice prevederi obligatorii ale legislației țării în care locuiți.

You represent and warrant that (i) You are not located in a country that is subject to the United States government embargo, or that has been designated by the United States government as a "terrorist supporting" country, and (ii) You are not listed on any United States government list of prohibited or restricted parties.

DIVIZIBILITATE ȘI RENUNȚARE

DIVIZIBILITATE

În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni este considerată inaplicabilă sau invalidă, această prevedere va fi modificată și interpretată pentru a îndeplini obiectivele respectivei prevederi în cea mai mare măsură posibilă în conformitate cu legislația aplicabilă, iar celelalte prevederi vor continua să fie în vigoare și să producă efecte depline.

RENUNȚARE

Cu excepția cazului în care se prevede în prezentul document, neexercitarea unui drept sau neexecutarea unei obligații în conformitate cu acești Termeni nu va afecta capacitatea unei părți de a exercita un astfel de drept sau de a solicita o astfel de acțiune în orice moment următor și nici renunțarea la o încălcare nu va constitui o renunțare la orice încălcare ulterioară.

INTERPRETAREA TRADUCERII

Acești Termeni și Condiții pot fi traduși în cazul în care vi le-am pus la dispoziție în cadrul Serviciului Nostru. Sunteți de acord că textul original în limba engleză va prevala în cazul unui litigiu.

MODIFICĂRI ALE ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a modifica sau de a înlocui acești Termeni în orice moment. În cazul în care o revizuire este semnificativă, vom depune eforturi rezonabile pentru a oferi o notificare cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a noilor termeni. Ceea ce constituie o modificare semnificativă va fi stabilit la discreția Noastră exclusivă.


Prin continuarea accesării sau utilizării Serviciului nostru în urma intrării în vigoare a acestor revizuiri, sunteți de acord să vă supuneți termenilor revizuiți. Dacă nu sunteți de acord cu noii termeni, în întregime sau în parte, vă rugăm să nu mai utilizați Site-ul și Serviciul Nostru.

Contact

Dacă aveți întrebări cu privire la acești Termeni și Condiții, ne puteți contacta: prin Email:
info@play-book-slots.com