POGOJI IN DOLOČILA

Nazadnje posodobljeno: marec 2023

Pred uporabo naše storitve natančno preberite te pogoje in določila.


RAZLAGA IN OPREDELITVE POJMOV

RAZLAGA

Besede, katerih začetna črka je zapisana z veliko začetnico, imajo pomen, opredeljen pod naslednjimi pogoji. Naslednje opredelitve imajo enak pomen ne glede na to, ali so navedene v ednini ali množini.

OPREDELITVE POJMOV

For the purposes of these Terms and Conditions:

POTRDITEV

To so pogoji, ki urejajo uporabo te storitve, in pogodba, ki velja med vami in družbo. Ti pogoji določajo pravice in obveznosti vseh uporabnikov v zvezi z uporabo storitve.


Pogoj za vaš dostop do storitve in njeno uporabo je, da sprejmete in upoštevate te pogoje in določila. Ti Pogoji veljajo za vse obiskovalce, uporabnike in druge, ki dostopajo do storitve ali jo uporabljajo.


Z dostopom do storitve ali njeno uporabo se strinjate, da vas ti Pogoji zavezujejo. Če se ne strinjate s katerim koli delom teh Pogojev, ne smete dostopati do storitve.


Izjavljate, da ste starejši od 18 let. Družba osebam, mlajšim od 18 let, ne dovoljuje uporabe storitve.


Pogoj za vaš dostop do storitve in njeno uporabo je tudi, da sprejmete in upoštevate Pravilnik o zasebnosti družbe. Naš Pravilnik o zasebnosti opisuje naše politike in postopke glede zbiranja, uporabe in razkritja vaših osebnih podatkov, ko uporabljate Aplikacijo ali Spletno mesto, ter vas seznanja z vašimi pravicami do zasebnosti in s tem, kako vas ščiti zakonodaja. Preden začnete uporabljati našo storitev, skrbno preberite Naš pravilnik o zasebnosti.

POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH MEST

Naša storitev lahko vsebuje povezave do spletnih mest ali storitev tretjih oseb, ki niso v lasti ali pod nadzorom družbe.


Družba nima nadzora nad vsebino, politiko zasebnosti ali prakso spletnih mest ali storitev tretjih oseb in ne prevzema odgovornosti zanje.


Nadalje priznavate in se strinjate, da družba ni neposredno ali posredno odgovorna za kakršno koli škodo ali izgubo, povzročeno ali domnevno povzročeno z uporabo ali zanašanjem na kakršno koli vsebino, blago ali storitve, ki so na voljo na takšnih spletnih mestih ali storitvah ali prek njih, ali v zvezi z njimi.


Svetujemo vam, da preberete pogoje in politike zasebnosti vseh spletnih mest ali storitev tretjih oseb, ki jih obiščete.

PRENEHANJE

Vaš dostop lahko nemudoma prekinemo ali začasno ustavimo, brez predhodnega obvestila ali odgovornosti, iz katerega koli razloga, med drugim tudi, če kršite te Pogoje.


Ob ukinitvi vaša pravica do uporabe storitve takoj preneha.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ne glede na morebitno škodo, ki bi vam lahko nastala, je celotna odgovornost družbe in vseh njenih dobaviteljev na podlagi katere koli določbe teh pogojev in vaše izključno pravno sredstvo za vse zgoraj navedeno omejeno na znesek, ki ste ga dejansko plačali prek storitve, ali 100 USD, če prek storitve niste kupili ničesar.


V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, družba ali njeni dobavitelji v nobenem primeru niso odgovorni za kakršno koli posebno, naključno, posredno ali posledično škodo (med drugim za škodo zaradi izgube dobička, izgube podatkov ali drugih informacij, prekinitve poslovanja, telesne poškodbe, izgubo zasebnosti, ki izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe storitve, programske opreme tretjih oseb in/ali strojne opreme tretjih oseb, ki se uporablja s storitvijo, ali je na kakršen koli drug način povezana z njo, ali kako drugače v povezavi s katero koli določbo teh pogojev), tudi če je bila družba ali kateri koli dobavitelj obveščen o možnosti takšne škode in tudi če pravno sredstvo ne dosega svojega bistvenega namena.


Nekatere države ne dovoljujejo izključitve implicitnih jamstev ali omejitve odgovornosti za naključno ali posledično škodo, kar pomeni, da nekatere od zgornjih omejitev morda ne bodo veljale. V teh državah bo odgovornost vsake stranke omejena v največjem zakonsko dovoljenem obsegu.

IZJAVA "KOT JE" IN "KAKOR JE DOSTOPNA"

Storitev vam je na voljo "KOT JE“ in "KAKOR JE DOSTOPNA" ter z vsemi napakami in pomanjkljivostmi brez kakršne koli garancije. V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, Družba v svojem imenu in v imenu svojih podružnic ter svojih in njihovih dajalcev licenc in ponudnikov storitev izrecno zavrača vsa jamstva, izrecna, implicitna, zakonska ali druga, v zvezi s Storitvijo, vključno z vsemi implicitnimi jamstvi o prodajnosti, primernosti za določen namen, naslovu in nedotakljivosti ter jamstvi, ki lahko izhajajo iz načina poslovanja, izvajanja, uporabe ali poslovne prakse.


Brez omejitve zgoraj navedenega Družba ne daje nobenega jamstva ali zaveze in ne zagotavlja, da bo storitev izpolnjevala vaše zahteve, dosegala predvidene rezultate, bila združljiva ali delovala z drugo programsko opremo, aplikacijami, sistemi ali storitvami, delovala brez prekinitev, izpolnjevala standarde delovanja ali zanesljivosti, bila brez napak ali da bodo morebitne napake ali pomanjkljivosti lahko odpravljene ali bodo odpravljene.


Brez omejitve zgoraj navedenega, niti družba niti kateri koli njen ponudnik ne daje nobenih izrecnih ali implicitnih zagotovil ali jamstev: (i) v zvezi z delovanjem ali razpoložljivostjo storitve ali informacijami, vsebino in gradivom ali izdelki, vključenimi v storitev; (ii) da bo storitev neprekinjena ali brez napak; (iii) v zvezi z natančnostjo, zanesljivostjo ali aktualnostjo informacij ali vsebine, zagotovljene prek storitve; ali (iv) da storitev, njeni strežniki, vsebina ali elektronska sporočila, poslana iz družbe ali v njenem imenu, ne vsebujejo virusov, skript, trojanskih konjev, črvov, škodljive programske opreme, časovnih bomb ali drugih škodljivih sestavin.


Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve nekaterih vrst jamstev ali omejitev veljavnih zakonskih pravic potrošnikov, zato nekatere ali vse zgoraj navedene izključitve in omejitve morda ne veljajo za vas. Vendar se v takem primeru izključitve in omejitve iz tega poglavja uporabljajo v največjem obsegu, ki ga je mogoče uveljaviti v skladu z veljavno zakonodajo.


VELJAVNA ZAKONODAJA

Za te pogoje in vašo uporabo storitve veljajo zakoni države, razen kolizijskih pravil. Za vašo uporabo Aplikacije lahko veljajo tudi drugi lokalni, državni, nacionalni ali mednarodni zakoni.


REŠEVANJE SPOROV

Če imate kakršne koli pomisleke ali spore v zvezi s Storitvijo, se strinjate, da boste spor najprej poskušali rešiti neformalno tako, da se obrnete na Družbo.

ZA UPORABNIKE IZ EVROPSKE UNIJE (EU)

Če ste potrošnik iz Evropske unije, za vas veljajo vse obvezne določbe zakonodaje države, v kateri prebivate.

RAZDRUŽLJIVOST IN ODPOVED

RAZDRUŽLJIVOST

Če se katera koli določba teh pogojev izkaže za neizvršljivo ali neveljavno, se takšna določba spremeni in razlaga tako, da se dosežejo cilji takšne določbe v največjem možnem obsegu v skladu z veljavno zakonodajo, preostale določbe pa ostanejo v celoti veljavne in učinkovite.

ODPOVED

Če stranka ne uveljavlja pravice ali ne zahteva izpolnitve obveznosti v skladu s temi Pogoji, to ne vpliva na njeno možnost, da kadar koli pozneje uveljavlja takšno pravico ali zahteva takšno izpolnitev, razen kot je določeno v teh Pogojih, in opustitev kršitve ne pomeni opustitve katere koli poznejše kršitve.

PREVOD IN TOLMAČENJE

Ti pogoji so lahko prevedeni, če smo vam jih dali na voljo v naši storitvi. Strinjate se, da v primeru spora prevlada izvirno angleško besedilo.

SPREMEMBE POGOJEV IN DOLOČIL

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji kadar koli spremenimo ali nadomestimo te pogoje. Če je sprememba bistvenega pomena, si bomo razumno prizadevali, da vas o tem obvestimo vsaj 30 dni pred začetkom veljavnosti novih pogojev. O tem, kaj je bistvena sprememba, odločamo po lastni presoji.


Z nadaljnjim dostopom ali uporabo naše storitve po začetku veljavnosti teh sprememb se strinjate, da vas spremenjeni pogoji zavezujejo. Če se z novimi pogoji v celoti ali delno ne strinjate, prenehajte uporabljati spletno mesto in storitev.

KONTAKT

Če imate kakršna koli vprašanja o teh Pogojih in določilih, nas lahko kontaktirate: po e-pošti:
info@play-book-slots.com