Şartlar & Koşullar

Son güncelleme: 17 Mart 2023

Hizmetimizi kullanmadan önce lütfen bu şartları ve koşulları dikkatlice okuyun.


AÇIKLAMALAR VE TANIMLAR

AÇIKLAMALAR

Baş harfleri büyük olarak yazılan kelimeler, belirtilen koşullar altında tanımlanan anlamlara sahiptir. Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul olarak görünmelerine bakılmaksızın aynı anlama sahip olacaktır.

TANIMLAR

Bu Şartlar ve Koşulların amaçları doğrultusunda:

BİLGİLENDİRME

Bunlar, bu Hizmeti yöneten Şartlar ve Koşullardır ve Siz ve Şirket arasında geçerli olan bir sözleşmedir. Bu Şartlar ve Koşullar, Hizmetin kullanımına ilişkin tüm kullanıcıların hak ve yükümlülüklerini ortaya koymaktadır.


Hizmete erişiminiz ve Hizmeti kullanımınız, bu Şartlar ve Koşulları kabul etmeniz ve bunlara uymanız koşuluna bağlıdır. Bu Şartlar ve Koşullar, Hizmete erişen veya Hizmeti kullanan tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve diğerleri için geçerlidir.


Hizmete erişerek veya Hizmeti kullanarak, bu Şartlar ve Koşullara bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz. Bu Şartlar ve Koşulların herhangi bir bölümünü kabul etmezseniz Hizmete erişim sağlayamayabilirsiniz.


18 yaşından büyük olduğunuzu beyan edersiniz. Şirket, 18 yaşın altındakilerin Hizmeti kullanmasına izin vermez.


Hizmete erişiminiz ve Hizmeti kullanımınız, Şirketin Gizlilik Politikasını kabul etmeniz ve buna uymanız koşuluna bağlıdır. Gizlilik Politikamız; Uygulamamızı veya İnternet sitemizi kullandığınızda Kişisel bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin Politikalarımızı ve prosedürlerimizi tanımlar ve Gizlilik haklarınızı ve yasaların Sizi nasıl koruduğunu açıklar. Hizmetimizi kullanmadan önce lütfen Gizlilik Politikamızı dikkatlice okuyun.

DİĞER İNTERNET SİTELERİNE BAĞLANTILAR

Hizmetimiz, Şirketin sahibi olmadığı ve Şirketin kontrolünde olmayan üçüncü taraf sitelere veya hizmetlere yönlendirme yapan bağlantılar içerebilir.


Şirket, herhangi bir üçüncü taraf sitenin, ürünün veya hizmetin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir ve sorumluluk kabul etmez.


Ayrıca Şirketin, bu tür siteler veya hizmetler üzerinde veya aracılığıyla mevcut olan bu tür içeriklerin, ürünlerin veya hizmetlerin kullanımı veya bunlara güvenilmesi nedeniyle veya bunlarla bağlantılı olarak neden olduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul ve beyan edersiniz.


Ziyaret ettiğiniz üçüncü taraf internet sitesinin veya hizmetin şartlarını ve koşullarını ve gizlilik politikalarını okumanızı şiddetle tavsiye ederiz.

FESİH

Bu Şartlar ve Koşulları ihlal etmeniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Erişiminizi anında, önceden bildirmeksizin veya yükümlülük altına girmeksizin, herhangi bir neden ile sonlandırabilir veya askıya alabiliriz.


Feshin ardından Hizmeti kullanım Hakkınız anında sonlandırılacaktır.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Maruz kalabileceğiniz herhangi bir zarara bakılmaksızın Şirketin ve herhangi bir tedarikçinin bu Şartlar altındaki herhangi bir hükmü kapsamındaki tüm sorumluluğu ve yukarıdakilerin çözümüne yönelik Sizin çözümünüz, Hizmet aracılığıyla Sizin tarafınızdan ödenen miktar ile veya hizmet aracılığıyla herhangi bir şey satın almadıysanız 100 USD ile sınırlı olacaktır.


Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Şirket veya Şirketin tedarikçileri, Şirket veya herhangi bir tedarikçiye bu tür zararların ihtimali hakkında bilgi verilmiş olsa ve çözüm temel amacını yerine getiremese bile herhangi bir özel, arızi, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan (kâr kaybı, veri kaybı veya diğer bilgiler, iş kesintisi, kişisel yaralanma, Hizmetin, Hizmetle birlikte kullanılan üçüncü taraf yazılımın ve/veya üçüncü taraf donanımın kullanımı veya kullanılamaması ile ilgili veya herhangi bir şekilde ortaya çıkan gizlilik kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.


Bazı eyaletler zımni garantilerin hariç tutulmasına veya arızi veya dolaylı zararlar için sorumluluğun sınırlandırılmasına izin vermez, bu durumda yukarıda yer alan sınırlandırmaların bazıları sizin için geçerli olmayabilir. Bu eyaletlerde her bir tarafın sorumluluğu yasaların izin verdiği en geniş ölçüde sınırlandırılacaktır.

"OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" SORUMLULUK REDDİ

Hizmet, Size "OLDUĞU GİBİ" ve "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" ve herhangi bir garanti olmaksızın tüm hataları ve kusurlarıyla birlikte sunulmaktadır. Şirket, yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, kendisi adına ve İştirakleri ile ilgili olarak ve lisans verenleri ve hizmet sağlayıcılarını adına açıkça tüm açık veya zımni, yasal veya başka tüm garanti türlerini reddeder. Hizmetle ilgili olarak, ticari uygunluk, belirli bir amaca uygunluk, başlık ve ihlal etmeme dahil olmak üzere, anlaşma, performans, kullanım veya ticari uygulama yoluyla ortaya çıkabilecek tüm zımni garantileri reddeder.


Şirket, yukarıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla Hizmetin gereksinimlerinizi karşılayacağı, amaçlanan sonuçları elde edeceği, diğer yazılımlarla, uygulamalarla, sistemlerle veya hizmetlerle uyumlu veya çalışabileceği, kesintisiz çalışacağı, performans veya güvenilirlik standartlarını karşılayacağı, hata içermeyeceği veya hataların veya kusurların düzeltilebileceği konusunda herhangi bir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır ve herhangi bir türde bir temsilci sunmamaktadır.


WYukarıdakileri sınırlandırmaksızın, Şirket veya Şirket'in sağlayıcıları, (i) Hizmetin işleyişi veya kullanılabilirliği, bilgi, içerik ve materyaller veya ürünler dahil olmak üzere, herhangi bir türde açık veya zımni bir temsil veya garanti sunmaz; (ii) Hizmetin kesintisiz veya hatasız olacağına dair herhangi bir garanti vermez; (iii) Hizmet aracılığıyla sağlanan herhangi bir bilginin veya içeriğin doğruluğu, güvenilirliği veya güncelliği konusunda herhangi bir temsil veya garanti sunmaz; veya (iv) Hizmet, sunucuları, içeriği veya Şirket tarafından gönderilen veya adına gönderilen e-postaların virüsler, komutlar, truva atları, solucanlar, kötü amaçlı yazılımlar, timebomb'lar veya diğer zararlı bileşenlerden arındırılmış olduğuna dair herhangi bir garanti vermez.


Bazı yargı bölgeleri, tüketicinin geçerli yasal haklarına ilişkin belirli türdeki garantilerin veya sınırlamaların hariç tutulmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki hariç tutmaların ve sınırlamaların bazıları veya hiçbiri Sizin için geçerli olmayabilir. Ancak böyle bir durumda, bu bölümde belirtilen hariç tutmalar ve sınırlamalar, yürürlükteki yasalar uyarınca en geniş ölçüde uygulanacaktır.


GEÇERLİ HUKUK

Ülkenin yasaları, kanunlar ihtilafı kuralları hariç, bu Şartları ve Hizmeti kullanımınızı yönetecektir. Uygulamayı kullanımınız diğer yerel, eyalet bazındaki, ulusal veya uluslararası yasalara da tabi olabilir.


ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Hizmetle ilgili herhangi bir endişeniz veya anlaşmazlığınız olursa öncelikle Şirketle iletişime geçerek anlaşmazlığı gayri resmi olarak çözmeye çalışmayı kabul edersiniz.

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) KULLANICILARI

Avrupa Birliği kullanıcısıysanız, ikamet ettiğiniz ülkenin yasalarının zorunlu hükümleri geçerli olacaktır.

BÖLÜNEBİLİRLİK VE FERAGAT

BÖLÜNEBİLİRLİK

Bu Şartların herhangi bir hükmü uygulanamaz veya geçersiz kabul edilirse bu hüküm, uygulanabilir yasalar kapsamında mümkün olan en büyük ölçüde yürürlükteki amaçlarını yerine getirmek için değiştirilir ve yorumlanır ve kalan hükümler tam güç ve etkiyle devam eder.

FERAGAT

Burada aksi belirtilmedikçe, bu Şartlar kapsamındaki bir hakkın kullanılmaması veya bir yükümlülüğün yerine getirilmesinin talep edilmemesi, bir tarafın daha sonra böyle bir hakkını kullanma veya böyle bir performansı talep etme ehliyetini etkilemeyecektir ve bir ihlalin feragatı, sonraki herhangi bir ihlalin feragatı anlamına gelmeyecektir.

MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK

Hizmetimizde Size sunmuş olmamız durumunda bu Şartlar ve Koşullar tercüme edilmiş olabilir. Bir uyuşmazlık halinde orijinal İngilizce metnin geçerli olacağını kabul edersiniz.

BU HÜKÜM VE KOŞULLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Bu Şartları, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir zamanda değiştirme veya yenileme hakkımızı saklı tutarız. Revizyon gerekirse, yürürlüğe girecek yeni şartlardan en az 30 gün önce bildirimde bulunmak üzere makul çaba göstereceğiz. Önemli değişikliği neyin oluşturduğu tamamen Bizim takdirimize bağlı olarak belirlenecektir.


Bu revizyonlar yürürlüğe girdikten sonra Hizmetimize erişmeye veya kullanmaya devam ederek revize edilen şartlara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Yeni şartları tamamen veya kısmi olarak kabul etmiyorsanız lütfen internet sitesini ve Hizmeti kullanmaya son verin.

BİZE ULAŞIN

Bu Şartlar ve Koşullar hakkında herhangi bir sorunuz olursa e-posta aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz:
info@play-book-slots.com